16
06 2016
1402

Termenul de prezentare a declarațiilor fiscale în luna iunie 2016

În legătura cu declararea zilei de sîmbătă, 25 iunie 2016 zi lucrătoare în conformitate cu pct.1 din Hotărârea Guvernului nr.674 din 31.05.2016, Serviciul Fiscal de Stat atenționează agenții economici asupra următoarelor. Conform prevederilor art.129 pct.8) din Codul fiscal, termenul de stingere a obligaţiei fiscale reprezintă perioadă, stabilită conform legislaţiei fiscale, în care trebuie să fie executată obligaţia fiscală, incluzînd şi ultima sa zi în orele de program ale organului fiscal. Dacă ultima zi a perioadei este una de odihnă, se va considera o ultimă zi prima zi lucrătoare care urmează după ziua de odihnă. În cazul prezentării dărilor de seamă în format electronic, ultima zi se consideră ziua deplină. În mod analogic se determină şi termenele de executare a altor acţiuni prevăzute de legislaţia fiscală. Astfel, ultima zi de prezentare a declarațiilor aferente obligațiilor fiscale și de achitare a lor pentru perioada mai 2016 este 25 iunie 2016.via | www.fisc.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.