02
03 2022
308

Veniturile administrate de SFS au sporit cu 13,2%

În primele două luni ale anului 2022 încasările în bugetul public național (BPN) administrate de Serviciul Fiscal de Stat au constituit 7,5 mld. lei, ceea ce denotă o creștere de 870,9 mil. lei sau cu 13,2 % în raport cu perioada similară a anului precedent.

 

Astfel, în bugetul de stat (BS), au fost încasate peste 3,1 mld. lei, ceea ce constituie cu circa 328,3 mil. lei mai mult comparativ cu aceeași perioadă a anului 2021, sau o creștere cu 11,8 %. 

 

În bugetele locale (BL) s-au înregistrat încasări în sumă de 747,5 mil. lei, ceea ce reprezintă cu 98,4 mil. lei mai mult comparativ cu perioada similară a anului precedent sau cu 15,2 %.

 

De asemenea, în bugetul asigurărilor sociale de stat (BASS), în perioada menționată, s-au încasat peste 2,7 mld. lei, ceea ce constituie cu 341,3 mil. lei mai mult comparativ cu perioada similară a anului precedent, sau o creștere cu 14,4 %.      

 

Totodată, în Fondurile asigurărilor obligatorii de asistență medicală (FAOAM) sunt acumulate 912,5 mil. lei, ceea ce constituie cu 102,8 mil. lei mai mult în comparație cu perioada similară a anului 2021 sau cu 12,7 %.

 

 

 

 

 

 

 

ianuarie-februarie 2022

(mii lei)

ianuarie- februarie 2021

(mii lei)

Devieri (2022/2021)

+/-

%

BS

3 112 429,0

2 784 108,7

+328 320,3

+11,8

BL

747 463,5  

649 028,6

+98 434,9

+15,2

BASS

2 712 555,0

2 371 229,2

+341 325,8

+14,4

FAOAM

912 461,9

809 667,2

+102 794,7

+12,7


via | www.sfs.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.