Știri

Noi cerințe pentru amplasarea stațiilor de alimentare a autovehiculelor cu combustibil

Proiectarea, amplasarea și construirea stațiilor de alimentare a autovehiculelor cu combustibil în zonele de protecție a bazinelor acvatice, surselor de alimentare cu apă potabilă, stațiunilor balneare și a sanatoriilor, în zonele verzi urbane, pe teritoriul rezervațiilor naturale și în zonele de protecție a acestora, în zonele de protecție a monumentelor istorice și culturale, de protecție sanitară ale instituțiilor sociale din Republica Moldova pot fi interzise.

 

Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale a propus pentru consultări publice proiectul Regulamentul privind cerințele de amplasare a stațiilor de alimentare a autovehiculelor cu produse petroliere principale, hidrocarburi gazoase lichefiate și gaze naturale comprimate (Regulament).

 

Potrivit autorilor, documentul a fost elaborat în rezultatul analizei informației cu privire la amplasarea stațiilor de alimentare cu produse petroliere și gaze (stații) prezentată de către autoritățile publice locale (APL) de nivelul al doilea, care a demonstrat că, circa 91% dintre acestea nu dispun de schemele complexe de amplasare. Astfel, în scopul creării cadrului normativ aferent amplasării stațiilor de alimentare cu combustibil, s-a decis elaborarea și aprobarea unui Regulament în acest sens.

 

Aplicarea noilor prevederi va asigura elaborarea și aprobarea de către APL a schemelor de amplasare a stațiilor în conformitate cu cadrul normativ; instituirea mecanismului de cu respectarea actelor normative în construcții, de securitate industrială şi protecție împotriva incendiilor, precum și normelor ecologice şi tehnico-sanitare.

 

Astfel, la amplasarea, construcția sau reconstrucția stațiilor urmează să se respecte zonele de protecție sanitară (prevăzute în anexa nr.1 la Regulamentul sanitar privind protecția sănătății populației şi angajaților împotriva riscurilor asociate funcționării stațiilor de alimentare cu produse petroliere, aprobat prin HG nr. 606/2015). Totodată, în condițiile aprobării documentului în redacția propusă, și la reconstrucția stațiilor se vor respectă condițiile Regulamentului.

 

Odată cu implementarea noilor prevederi, se va admite amplasarea stațiilor în limitele localității şi în afara ei, de regulă, din partea direcției preponderente a vântului în raport cu clădirile locuibile, sociale şi de producție. Distanța minimă de la clădirile şi instalațiile care nu se referă la stații urmează a fi stabilite în documentația normativă.

 

Conform proiectului, în cazul proiectării stațiilor, distanța până la hotarul terenului învecinat se va măsura de la rezervoarele de păstrare a combustibilului lichid, recipientele cu hidrocarburi gazoase lichefiate, compresoarele și recipientele cu gaz natural comprimat şi distribuitoarele de combustibil. Distanța până la rețelele inginerești subterane și supraterane, liniile de transmitere a energiei electrice, dispozitivele de transformatoare şi distribuire a energiei electrice, care nu se referă la stațiile de alimentare a autovehiculelor cu combustibil, se va măsură de la hotarul teritoriului stațiilor. Se mai propune ca în afara teritoriului stațiilor să fie prevăzută o fâșie antiincendiară cu o lățime nu mai mică de 10 m.

 

Stațiile de alimentare a autovehiculelor cu combustibil, odată cu punerea în aplicare a noilor cerințe, se vor proiecta ținând cont de calculul o coloană la 1,2 mii automobile. Deși în proiect este stabilită această limită, se va permite și proiectarea stației destinate exclusiv alimentării până la 500 autoturisme. Totodată, suprafața terenurilor va varia de la 0,1 ha pentru 2 posturi de alimentare până la 0,4 ha – pentru 11.

Tatiana Smeșnaia

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Ministerul Infrastructurii şi Dezvoltării Regionale

228 vizualizări

Data publicării:

02 Decembrie /2022 07:57

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon