25
03 2016
2338

A fost publicată Legea privind drepturile consumatorilor la încheierea contractelor

În Monitorul Oficial nr. 69-77 din 24.03.2016 a fost publicată Legea nr. 8 din 26.02.2016 privind drepturile consumatorilor la încheierea contractelor.

Scopul prezentei Legi este de a proteja drepturile consumatorului, dat fiind faptul că în unele situații consumatorul ar putea fi defavorizat în raport cu comercianții.

Legea vizează orice contract încheiat între un comerciant şi un consumator – persoană fizică, inclusiv contractele de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, contractelor de furnizare a gazelor naturale, contractelor de furnizare a energiei electrice sau contractelor de furnizare a energiei termice, în măsura în care aceste utilități sunt furnizate pe bază contractuală.

Totodată, prin art. 2 alin. (2) din Lege sunt exceptate în mod expres de la aplicarea Legii menționate un șir de contracte, cum ar fi prestarea unor servicii sociale; serviciile de sănătate; jocurile de noroc; servicii financiare; crearea, dobîndirea sau transferul unui bun imobil sau al unor drepturi asupra unui bun imobil; construirea unor clădiri noi, a transformării substanțiale a unor clădiri existente şi a închirierii de locuințe în scopuri rezidențiale; pachetele de servicii pentru călătorii, vacanțe și circuite; dreptul de folosință a bunurilor pe durată limitată, ș.a.

Legea prevede așa noțiuni ca contract la distanță, contract negociat în afara spațiilor comerciale și contract legat.

Pentru contractele la distanţă şi pentru cele negociate în afara spaţiilor comerciale Legea prevede informaţiile contractuale pe care comercianţii trebuie să le furnizeze consumatorilor, condiţiile de formă pe care trebuie să le îndeplinească aceste contracte şi dreptul de retragere al consumatorului.

De asemenea, Legea prevede un termen de 14 zile pentru revocarea contractului de către consumator fără a fi nevoit să justifice decizia de revocare, consumatorul avînd posibilitatea în acest sens de a folosi formularul-tip de revocare prevăzut de Anexa nr. 1 a Legii sau de a face orice altă declarație neechivocă în care să-și exprime decizia de revocare a contractului.

Totodată, art. 23 din Legea stipulează că consumatorii nu pot renunța la drepturile ce le-au fost conferite prin prezenta Lege. Orice clauză contractuală prin care se renunță sau se restrîng, în mod direct sau indirect, drepturile prevăzute de lege nu este obligatorie pentru consumator.

Legea intră în vigoare după expirarea a 6 luni de la data publicării.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.