Monitorul oficial

Atenție! Au fost modificate condițiile de prezentare a informației către IFPS

În Monitorul Oficial din 4 decembrie 2014, a fost publicat Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 1472 din 16.10.2014, prin care a fost modificat și completat Ordinul nr. 16 din 14.01.2013 cu privire la stabilirea modului, structurii şi termenelor de prezentare a informaţiei de către subiecţii nominalizaţi în art. 22611 din Codul fiscal. Astfel, sub incidența la ordinul menționat, pe lângă art. 22611 din Codul fiscal, cade și art. 92 din cod, iar CRIS „Registru”, va furniza informația stabilită de art. 22611 precum și de art. 92 din Cod, în conformitate cu contractele de prestare a serviciilor informaționale încheiate cu IFPS. Totodată, conform noului text al punctului 3 din ordin, informația urmează să fie prezentată în mod obligatoriu către IFPS de către următoarele instituții: subiecții nominalizați în art. 22611 din Codul fiscal:
  • Instituţiile financiare;
  • Companiile turistice;
  • Companiile de asigurare;
  • Banca Naţională a Moldovei;
  • Notarii şi alte persoane care desfăşoară activitatea notarială;
  • Executorii judecătoreşti.
subiecţii nominalizaţi în art. 92 din Codul fiscal:
  • Oficiile cadastrale;
  • Casele de amanet;
  • Notarii.
subiecţii nominalizaţi în art. 92 şi 22611 din Codul fiscal:
  • Deţinătorii de registre ale deţinătorilor de valori mobiliare.
Informaţia furnizată de către subiecţii nominalizaţi mai sus, se va prezenta anual, în termen de 30 de zile lucrătoare de la încheierea anului fiscal, iar formularele pe care se prezintă informația dată, sunt indicate în anexele ordinului. Perioada de raportare a subiecţilor nominalizaţi în art. 22611 este începând cu perioada fiscală 2012, cu excepţia executorilor judecătoreşti, prima perioadă de raportare a cărora va fi pentru anul 2014. Totodată, pentru subiecţii nominalizaţi în art. 92 din Codul fiscal, prima perioadă de raportare va fi pentru anul fiscal 2014, IFPS își ia angajamentul că în cazul modificării structurii şi termenilor de prezentare a informaţiei solicitate, va aduce la cunoştinţă subiecţilor în termen de 60 de zile până la finele anului fiscal de gestiune. Totodată, în termen de 30 de zile lucrătoare de la publicarea acestui ordin, va plasa prin intermediul portalului www.fisc.md, scrisori explicative privind derularea procesului de prezentare a informaţiei. Prezentul Ordin intră în vigoare la data publicării, 04 decembrie 2014, iar în același timp se abrogă Ordinul IFPS nr. 1263 din 2 noiembrie 2012 cu privire la aprobarea formularelor ce atestă informaţia privind înstrăinarea activelor de către persoanele fizice.

via www.contabilsef.md

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat

3014 vizualizări

Data publicării:

05 Decembrie /2014 15:36

Domeniu:

Legislație fiscală

Etichete:

Monitorul Oficial | IFPS | Codul fiscal | Ordin

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon