23
10 2015
1541

Au fost aprobate modificările la Anexa la HG nr. 376 din 27.05.2014 ”Cu privire la aprobarea Metrologiei de planificare a activităților de control de stat desfășurate de către Agenția pentru protecția consumatorilor în baza analizei criteriilor de risc”

Prin HG RM nr. 730 din 19.10.2015 publicată în MO nr. 291-295 din 23.10.2015, au fost aprobate modificările la Anexa la HG nr. 376 din 27.05.2014 ”Cu privire la aprobarea Metrologiei de planificare a activităților de control de stat desfășurate de către Agenția pentru protecția consumatorilor în baza analizei criteriilor de risc”. Menționăm că, în conformitate cu pct. 1 din Anexa la HG nr. 376 din 27.05.2014, metodologia de planificare a activităţilor de control de stat desfăşurate de către Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor în baza analizei criteriilor de risc stabileşte cadrul organizatoric şi metodologic referitor la planificarea controalelor asupra activităţii de întreprinzător privind respectarea prevederilor legislaţiei, reglementărilor tehnice, a conformităţii produselor şi a serviciilor prestate cu cerinţele prescrise şi/sau declarate, inclusiv cu reglementările de metrologie legală, precum şi a normelor şi regulilor de desfăşurare a activităţilor de comerţ efectuat de către Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor în baza analizei criteriilor de risc (în continuare – Agenţia). Astfel, prin HG RM nr. 730 din 19.10.2015, s-a modificat lit. b) al pct. 11, care prevede că, unul din criteriile de risc specifice vor constitui – veniturile din vînzări (cifra de afaceri). Totodată, subpunctul 2) al pct. 16 va avea următorul cuprins: 2) Veniturile din vînzări (cifra de afaceri) Raționamentul general: Veniturile din vînzări permite determinarea poziției pe piață a unui agent economic, oferă informații despre dinamica activității acestuia, importanța agenților economici în cadrul sectorului. Veniturile din vînzări măsoară performanța economică, volumul activității operaționale a agenților economici și, raportat la genul (genurile) de activitate desfășurat(e) permite să determine impactul activității acestuia asupra consumatorilor. În acest sens, agenții economici cu totalul de venituri considerabil, precum și cei cu totalul veniturilor mic, după cum este indicat în tabel, prezintă cel mai mare risc asupra consumatorilor. La pct. 18 a fost modificat gradul de risc, în cazul în care lipsesc date privitor la agentul economic asupra a cărui activitate se planifică controlul. Astfel, gradul de risc va constitui 2,5 în loc de 5. La pct. 20, tabelul va avea următorul cuprins Prezenta hotărîre intră în vigoare din data de 23 octombrie 2015, data publicării.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.