Monitorul oficial

Au fost modificate Codurile facilităţilor fiscale şi vamale

La data de 23 mai Serviciul Vamal a publicat Ordinul Nr. 209 din 12.05.2014 cu privire la modificarea şi completarea anexei nr.11 la Ordinul Serviciului Vamal nr. 346-O din 24.12.2009 „Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu” (Monitorul Oficial Nr. 127-133, art Nr. 676). Modificările au fost întroduse în conformitate cu prevederile art. II pct. 1 şi art. V al Legii nr. 64 din 11.04.2014 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial nr. 110-114 din 09.05.2014) referitor la modificările operate în Legea nr. 1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tafirul vamal şi în Legea nr. 1054-XIV din 16 iunie 2000 pentru punerea în aplicare a Titlului IV din Codul fiscal, care se pun în aplicare din 09.05.2014. Așadar, Anexa nr. 11 Codurile facilităţilor fiscale şi vamale acordate conform legislaţiei în vigoare în cadrul procedurii vamale „42” a fost completată cu codul scutirii 034: Au fost abrogațe codurile scutirilor 138 și 716: Totodată, Anexa a fost completată cu codul scutirii 885 cu următorul conţinut: Direcția dezvoltarea informațională și Î.S.”Vamservinform” vor opera completările şi modificările corespunzătoare în Sistemul Informaţional “Asycuda World”.

Instituții:

Serviciul Vamal al Republicii Moldova

4637 vizualizări

Data publicării:

28 Mai /2014 10:59

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon