06
11 2015
1698

Avizul Guvernului la proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Codului Fiscal

Prin Hotărîrea Guvernului al RM nr. 770 din 28.10.2015 publicată în MO nr. 302-305 din 06.11.2015, a fost aprobat Avizul la proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Codului Fiscal. Proiectul a fost înaintat de către un grup de deputați în Parlament, cu titlu de inițiativa legislativă. Guvernul a comunicat că, în conformitate cu art. 276 CF, impozitul pe bunurile imobiliare este un impozit local și reprezintă o plată obligatorie la buget, iar conform art. 6 alin. (8) lit. c) din CF, unul dintre principiile impozitării este echitatea fiscală, ce reprezintă tratarea egală a persoanelor fizice și juridice care activează în condiții similare, în vederea asigurării unei sarcini fiscale egale. Totodată, conform art. 280 din CF, cota concretă (cota maximă – 0,3% din baza impozabilă a bunurilor imobiliare; cota minimă – 0,05% din baza impozabilă a bunurilor imobiliare) a impozitului pe bunurile imobiliare cu destinație locativă (apartamente și case de locuit individuale, terenuri aferente acestor bunuri) din municipii și orașe, inclusiv din localitățile aflate în componența acestora, cu excepția satelor (comunelor) ce nu se află în componența mun. Chișinău și Bălți, se stabilește anual de către autoritatea reprezentativă a administrației publice locale. De asemenea, conform anexei la titlul VI din Codul Fiscal, se stabilește valoarea bunului imobiliar în funcție de amplasarea acestui în limitele căreia administrația autorității publice locale acordă scutiri la plata impozitului pe bunurile imobiliare. Mai mult decît atît, familiile tinere care s-au căsătorit recent și sînt proprietari ai bunurilor imobiliare sunt tratați inegal în raport cu familiile tinere care au devenit proprietari ai bunurilor imobiliare după perioada de 3 ani de la înregistrarea căsătoriei. Astfel, asumarea de către stat a obligației de scutire de impozit pe bunurile imobiliare a familiilor tinere reprezintă o practică periculoasă din punctul de vedere a pierderilor de venituri care urmează a fi acumulate de către autoritățile administrației publice locale. Măsurile de politică fiscală sunt formulate sau reformulate doar în urma efectuării unor studii, analize însoțite de argumentarea economico-financiară, calculele și datele necesare cu privire la evoluția în dinamică a numărului de familii tinere care au cel puțin 2 copii și pot beneficia de facilitatea respectivă, precum și impactul acestora asupra bugetelor unităților administrativ-teritoriale. Astfel, în lipsa prezentării efectului economico-social și de altă natură al realizării prevederilor actului legislativ, inclusiv a prognozelor privind pierderile bugetului autorității administrativ-teritoriale în cazul în care de aceste scutiri vor beneficia cca 300 000 de familii, proiectul de lege nu poate fi susținut. Prezenta hotărâre intră în vigoare din data de 06 noiembrie 2015, data publicării.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.