13
07 2017
3011

Citiţi în Monitorul Oficial din 14 iulie 2017

În Monitorul Oficial Nr. 244-251 (6167-6174) de mâine, 14 iulie 2017, vor fi publicate următoarele documente oficiale: PARTEA I Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova • Lege privind unele măsuri de control la trecerea frontierei, de control vamal și privind asigurarea regimului fiscal în cadrul controlului în comun la unele puncte de trecere a frontierei de stat moldo-ucrainene (nr. 109, 9 iunie 2017) şi Decretul pentru promulgarea ei. • Lege pentru modificarea și completarea Legii cadastrului bunurilor imobile nr. 1543/1998 (nr. 118, 23 iunie 2017) şi Decretul pentru promulgarea ei • Lege privind completarea unor acte legislative (nr. 121, 23 iunie 2017) şi Decretul pentru promulgarea ei. Curtea Constituţională a Republicii Moldova publică: • Hotărâre privind excepţia de neconstituţionalitate a art. 7 alin. (17) din Legea nr. 289 din 22 iulie 2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale, precum şi a pct. 89 din Regulamentul cu privire la condițiile de stabilire, modul de calcul și de plată a indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 108 din 3 februarie 2005 (recalcularea indemnizaţiilor de asigurări sociale) (sesizarea nr. 39g/2017) (nr. 20, 6 iunie 2017). • Decizie de inadmisibilitate a sesizărilor nr. 9g/2017 și nr. 9g-1/2017 privind excepţia de neconstituţionalitate a articolelor 231 și 232 din Codul vamal al Republicii Moldova nr.1149-XIV din 20 iulie 2000 (contravenţii vamale) (nr. 6, 19 ianuarie 2017) În Partea II – Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova • Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind modificarea și completarea Legii nr. 69 din 14 aprilie 2016 cu privire la organizarea activității notarilor (nr. 524, 7 iulie 2017). • Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru completarea articolului 9 din Legea nr. 1593-XV din 26 decembrie 2002 cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală (nr. 525, 7 iulie 2017). • Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege cu privire la tichetele de masă (nr. 526, 7 iulie 2017) • Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 529, 7 iulie 2017). • Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană privind procedurile de securitate pentru schimbul şi protecţia informaţiilor clasificate, semnat la Bruxelles la 31 martie 2017 (nr. 530, 10 iulie 2017). • Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Protocolului pentru aprobarea Regulamentului privind crearea şi funcţionarea Organului de lucru care va coordona acţiunile părţilor la Acordul privind crearea zonei de comerţ liber între statele membre GUUAM din 20 iulie 2002, semnat la Kiev la 27 martie 2017 (nr. 532, 10 iulie 2017). • Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 534, 10 iulie 2017). • Hotărîre pentru iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Comunicatului Comun privind stabilirea relaţiilor diplomatice dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Federaţiei Saint Kitts şi Nevis (nr. 535, 10 iulie 2017). 629. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea Codului educației al Republicii Moldova nr. 152 din 17 iulie 2014 (nr. 536, 10 iulie 2017). • Hotărîre pr ivind inițierea negocierilor și aprobarea semnării Amendamentului I, întocmit prin schimb de scrisori, la Memorandumul de înțelegere dintre Cancelaria de Stat a Republicii Moldova și Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare cu privire la Programul „Valorificarea potențialului migrației în Republica Moldova”, semnat la Chişinău la 17 mai 2016 (nr. 537, 10 iulie 2017). • Hotărîre cu privire la iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Amendamentului, încheiat prin schimb de scrisori, la Acordul de finanţare dintre Guvernul Republicii Moldova şi Uniunea Europeană privind Programul „Măsuri de consolidare a încrederii” (PNA 2013), semnat la 26 martie 2014 (nr. 538, 10 iulie 2017) În PARTEA III Ministerul finanţelor al Republicii Moldova peblică: • Ordin privind modificarea şi completarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr.216 din 28 decembrie 2015 (nr. 88, 8 iunie 2017). • Ordin privind aprobarea formularului CET15 – Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit şi a Regulamentului privind modul de completare a acesteia (nr. 102, 3 iulie 2017). • Ordin cu privire la aprobarea termenelor de prezentare a rapoartelor financiare pe semestrul I și 9 luni ale anului 2017 (nr. 104, 4 iulie 2017). Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova şi Ministerului Mediului al Republicii Moldova publică: • Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului privind restituirea plăților pentru poluarea mediului achitate în plus sau eronat (nr. 103/56, 3 iulie 2017). Biroului Naţional de Statistică publică: • Indicii preţurilor de consum Serviciului Fiscal de Stat publică: • Ordin cu privire la modificarea Ordinului SFS nr. 13 din 4 aprilie 2017 (nr. 199, 3 iulie 2017) Banca Naţională a Moldovei publică: • Hotărâre cu privire la modificarea și completarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei Cuprinsul deplin al Monitorului Oficial Nr. 244-251 (6167-6174) de mâine, 14 iulie 2017, îl găsiți aici ro,ru.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.