07
12 2015
5673

Cu privire la modul de achitare și evidență a plăților la bugetul public național prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanțelor în anul 2016

În Monitorul Oficial nr. 324-329 din 04.12.2015 a fost publicat Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 180 din 12.10.2015 cu privire la modul de achitare și evidență a plăților la bugetul public național prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanțelor în anul 2016, care prevede că, începînd cu 01.01.2016 (data intrării în vigoare a ordinului nr. 180 din 12.10.2015) se va aplica o Clasificație economică nouă. Astfel, începînd cu 1 ianuarie 2016 transferurile naţionale în folosul bugetului public național vor fi efectuate cu utilizarea codurilor IBAN aferente încasărilor la bugetul public național, care vor fi generate de Ministerul Finanţelor, iar în caz de necesitate Ministerul Finanţelor actualizează Registrul codurilor IBAN. Registrul codurilor IBAN conţine codurile IBAN de încasări ale bugetului de stat, bugetelor locale (nivelul I si nivelul II), bugetului asigurărilor sociale de stat și fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală. Registrul codurilor IBAN se transmite de către Ministerul Finanţelor: Băncii Naţionale a Moldovei şi băncilor comerciale și altor prestatori de servicii de plată, Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, Serviciului Vamal, Casei Naţionale de Asigurări Sociale şi Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină, care ulterior urmează a fi transmis organelor subordonate pentru călăuză în activitate. Plătitorii/contribuabilii au posibilitatea de a afla codurile IBAN pe pagina web al Ministerului Finanţelor www.mf.gov.md, prin selectarea codului Clasificației economice, raionul în care se află contribuabilul și a codului statistic al localităţii contribuabilului conform clasificatorului unităţilor administrativ-teritoriale (CUATM). Modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2016, precum și clasificațiile economice sunt prevăzute prevăzut în anexele la Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 180 din 12.10.2015. Totodată, prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 180 din 12.10.2015 a fost abrogat Ordinul ministrului finanţelor nr. 188 din 26 decembrie 2013 cu privire la modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2014, cu modificările şi completările ulterioare. Anexa 1 Clasificatorul codurilor economice de încasări ale bugetului de stat Anexa 2 Clasificatorul codurilor economice de încasări ale bugetelor raionale, bugetelor municipale Chişinău şi Bălţi, bugetului central al UTA Găgăuzia şi bugetelor locale Anexa 3 Conturile și codurile Ministerului Finanţelor - Trezorerii Teritoriale pentru încasarea plăţilor la bugetele locale Anexa 4 Codurile IBAN pentru virarea amenzilor pentru încălcarea traficului rutier Anexa 5 Clasificatorul codurilor economice de încasări ale bugetului asigurărilor sociale de stat Anexa 6 Clasificatorul codurilor economice de încasări ale fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală Anexa 7 Model de ordin de plată

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.