Monitorul oficial

Două ediții ale Monitorului Oficial

Mâine, 1 martie 2019, vor ieși de sub tipar două ediții ale Monitorului Oficial al Republicii Moldova. În nr. 66-75 va fi publicat Codul civil în redacție nouă și Legea pentru punerea în aplicare a Codului civil al Republicii Moldova, iar în nr. 76-85 vor fi publicate următoarele documente oficiale. În PARTEA I — Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova • Decret pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului de finanțare între Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare privind Proiectul de dezvoltare al sistemului electroenergetic (în valoare de 55 milioane USD) (nr. 1106-VIII, 22 februarie 2019). • Decret pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului de finanțare între Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare privind Proiectul de dezvoltare al sistemului electroenergetic (în valoare de 15 milioane USD) (nr. 1107-VIII, 22 februarie 2019). Curtea Constituțională publică • Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 150g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012 (nr. 125, 30 octombrie 2018) În PARTEA II – Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova • Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind modul de delimitare a bunurilor imobile proprietate publică (nr. 63, 11 februarie 2019). • Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la valorificarea terenurilor proprietate publică a statului (nr. 91, 11 februarie 2019). • Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 743/2002 cu privire la salarizarea angajaților din unitățile cu autonomie financiară (nr. 103, 27 februarie 2019) • Hotărâre pentru modificarea Regulamentului cu privire la formarea continuă a adulților, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 193/2017 (nr. 104, 27 februarie 2019) • Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 454/2008 cu privire la optimizarea participării organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice, precum şi a altor autorităţi administrative centrale la executarea angajamentelor asumate faţă de organizaţiile internaţionale (nr. 108, 27 februarie 2019) • Hotărâre cu privire la achitarea din bugetul de stat pentru anul 2019 a cotelor de membru şi a datoriilor Republicii Moldova faţă de organismele internaţionale şi regionale (nr. 110, 27 februarie 2019) • Hotărâre pentru aprobarea Protocolului dintre administraţiile vamale ale statelor-membre ale GUAM privind interacţiunea în domeniul combaterii contravenţiilor vamale legate de deplasarea mărfurilor prin transport aerian peste frontierele de stat ale statelor-membre ale GUAM, întocmit la 5 octombrie 2018 (nr. 111, 27 februarie 2019) • Hotărâre cu privire la Instituția publică „Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării” (nr. 112, 27 februarie 2019) • Hotărâre cu privire la comanda de stat privind dezvoltarea profesională a funcționarilor publici în anul 2019 (nr. 121, 27 februarie 2019) • Hotărâre сu privire la aprobarea Acordului de cooperare dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României în domeniul prevenirii şi combaterii corupţiei, semnat la 19 decembrie 2018 (nr. 123, 27 februarie 2019) • Hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 159/2018 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire și plată a ajutorului material (nr. 126, 27 februarie 2019) • Hotărâre сu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 520/2006 privind aprobarea Normelor de cheltuieli în bani pentru întreţinerea persoanelor cazate în instituţiile sociale (nr. 128, 27 februarie 2019) • Hotărâre сu privire la iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Turkmenistanului privind transportul rutier internaţional şi acordarea împuternicirilor pentru negocierea acestuia (nr. 129, 27 februarie 2019) • Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Consiliului național de soluționare a disputelor în domeniul controlului de stat (nr. 135, 27 februarie 2019) În PARTEA III — Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova publică • Ordin cu privire la aprobarea Metodicii de trecere a Planului de conturi contabile în sistemul bugetar la Planul general de conturi contabile în sectorul corporativ (nr. 28, 12 februarie 2019) • Ordin privind aprobarea Instrucțiunii cu privire la plasarea, tranzacționarea și răscumpărarea Obligațiunilor de stat cu dobândă flotantă și a Instrucțiunii cu privire la plasarea, tranzacționarea și răscumpărarea Obligațiunilor de stat cu dobândă fixă (nr. 29, 14 februarie 2019) • Ordin privind modificarea și completarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr.216/2015 (nr. 31, 18 februarie 2019) • Ordin cu privire la modificarea Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 73 din 28.03.2018 (nr. 37, 26 februarie 2019) • Ordin (nr. 39, 27 februarie 2019) Ministerul Justiției publică • Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului Colegiului disciplinar al notarilor (nr. 48, 18 februarie 2019) • Ordin cu privire la aprobarea modelelor girurilor notariale şi ale certificatelor notariale (nr. 59, 27 februarie 2019) Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova publică • Ordin cu privire la modificarea Ordinului Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare nr. 149 din 4 august 2015 (nr. 238, 23 octombrie 2018) Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova şi ale Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină publică • Ordin cu privire la modificarea Ordinului MSMPS și CNAM nr. 1592/594-A din 28 decembrie 2018 privind aprobarea Criteriilor de contractare a prestatorilor de servicii medicale în cadrul sistemului asigurării obligatorii de asistenţă medicală pentru anul 2019 (nr. 260/42-A, 26 februarie 2019) Comisia Națională a Pieței Financiare publică • Hotărâre cu privire la primele de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto (nr. 57/13, 28 decembrie 2018) • Hotărâre referitor la aprobarea Regulamentului cu privire la dezvăluirea informației de către emitenții de valori mobiliare (nr. 7/1, 18 februarie 2019) Consiliul Concurenţei publică • Decizie (nr. ASER-89, 27 decembrie 2018) Serviciul Fiscal de Stat publică • Ordin cu privire la modificarea Formularului „Hotărârea cu privire la executarea silită a obligației fiscale a contribuabilului” și a „Instrucțiunii cu privire la modalitatea de completare și emitere a Hotărârii cu privire la executarea silită a obligației fiscale a contribuabilului, aprobat prin Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 143 din 13 septembrie 2002” (nr. 57, 14 februarie 2019) • Ordin cu privire la organizarea procesului de valorificare a bunurilor infracționale (sechestrate) (nr. 58, 14 februarie 2019).

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Monitorul Oficial al RM

2063 vizualizări

Data publicării:

28 Februarie /2019 13:01

Catalogul tematic

Noutăți

Etichete:

Monitorul Oficial | cod civil | legi | Hotarire de Guvern | monitorul.fisc.md

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon