09
11 2015
2165

Сu privire la aprobarea formularului tipizat al Informaţiei privind taxa pentru eliberarea autorizaţiilor pentru transporturi rutiere internaţionale, autorizaţiilor multilaterale CEMT, carnetelor de drum la autorizaţiile multilaterale CEMT, carnetelor cu foi de parcurs (Interbus) (Forma IATRI 15)

În Monitorul Oficial nr. 302-305 din 06.11.2015 a fost publicat Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 956 din 30.10.2015 cu privire la aprobarea formularului tipizat al Informaţiei privind taxa pentru eliberarea autorizaţiilor pentru transporturi rutiere internaţionale, autorizaţiilor multilaterale CEMT, carnetelor de drum la autorizaţiile multilaterale CEMT, carnetelor cu foi de parcurs (Interbus) (Forma IATRI 15). Astfel, de către IFPS au fost aprobate:
  1. Formularul tipizat „Informaţia privind taxa pentru eliberarea autorizaţiilor pentru transporturi rutiere internaţionale, autorizaţiilor multilaterale CEMT, carnetelor de drum la autorizaţiile multilaterale CEMT, carnetelor cu foi de parcurs (Interbus) (Forma IATRI 15)", conform anexei nr. 1 la prezentul ordin;
  2. Instrucţiunea cu privire la modul de completare şi prezentare a formularului tipizat „Informaţia privind taxa pentru eliberarea autorizaţiilor pentru transporturi rutiere internaţionale, autorizaţiilor multilaterale CEMT, carnetelor de drum la autorizaţiile multilaterale CEMT, carnetelor cu foi de parcurs (Interbus) (Forma IATRI 15)", conform anexei nr. 2 la prezentul ordin.
Informația privind taxa pentru eliberarea autorizațiilor pentru transporturi rutiere internaționale, autorizațiilor multilaterale CEMT, carnetelor de drum la autorizațiile multilaterale CEMT, carnetelor cu foi de parcurs (Interbus) (Forma IATR115) vor fi prezentate de către Agenția Națională Transport Auto, începînd cu anul 2016, pentru perioada fiscală a anului 2015. Informația se prezintă anual, pînă la data de 25 ianuarie a anului următor celui de gestiune.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.