29
05 2013
1572

Atelierul de lucru al Organizaţiei Intra-Europene a Administraţiilor Fiscale (IOTA) și Comisiei Europene privind schemele de fraudă în domeniul T.V.A. și implicarea statelor non-UE în aceste scheme, 06 – 08.06.2012, Luxemburg, Marele Ducat de Luxemburg

Acest eveniment s-a focusat asupra noilor tendinţe şi noilor tactici ale infractorilor, care abuzează de obligaţiile de conformare a T.V.A. în tranzacţiile transfrontaliere şi care sînt îndreptate împotriva măsurilor întreprinse de administraţiile fiscale şi vamale, în vederea anticipării şi combaterii evoluţii-lor de fraudă în domeniul T.V.A.. Printre obiectivele atelierului de lucru se enumeră schimbul de bune practici şi experienţe privind: strategiile antifraudă şi măsurile operaţionale, atît la nivelul UE (inclusiv Eurofisc), cît şi cel intraeuropean, pentru a identifica şi combate schemele de fraudă în domeniul T.V.A.; abordarea schemelor de fraudă în domeniul T.V.A. transfrontalier (studii de caz) între statele non-UE şi între statele non-UE şi statele membre ale UE; rolul administraţiei vamale în combaterea fraudei în domeniul T.V.A. (modul în care cooperarea este organizată între autorităţile fiscale şi vamale, blocajele existente şi eliminarea acestora); creşterea şi îmbunătăţirea schimbului de experienţă şi asistenţei reciproce între administraţiile fiscale şi vamale.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.