30
05 2013
2219

Cea de-a Doua Conferinţă regională privind preţul de transfer în Asia de Est şi Pacific – Protejarea bazei fiscale şi crearea unui climat investiţional puternic, organizat de Dialogul Fiscal Internaţional (ITD) în cooperare cu Departamentul de Venituri al Thailandei, 12 – 14 decembrie 2012, Bangkok, Thailand

Urmare Primei Conferinţe regionale privind preţul de transfer în Europa şi Asia Centrală care a avut loc în Tirana, Albania, în perioada 30.05 – 01.06.2012, a fost organizată cea de-a doua conferinţă regională în domeniul preţului de transfer care s-a focusat pe ţările din regiunea Asiei de Est şi Pacific.

Conferinţa a reunit reprezentanţi ai ministerelor finanţelor şi administraţiilor fiscale din Asia de Est şi Pacific, experţi internaţionali în domeniul preţurilor de transfer din organizaţiile membre ale ITD (Banca Mondială, Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică), oficiali cu experienţă în domeniul preţurilor de transfer din alte ţări şi participanţi din alte agenţii bilaterale şi multilaterale.

Scopul evenimentului rămîne a fi schimbul de experienţă şi de opinii pe o bază regională, precum şi identificarea abordărilor pentru a răspunde provocărilor legate de politica introducerii reglementărilor preţurilor de transfer şi opţiunilor pentru sistemul de gestionare a conformităţii cost-eficient, ceea ce permite asigurarea unui climat investiţional bun pentru sectorul privat.

În acest context, a fost stabilită platforma pentru întreaga conferinţă şi s-a discutat despre rolul mai larg al preţurilor de transfer, ca parte a strategiilor de managment al conformităţii în regiune, şi despre presiunea recentă cu care se confruntă administraţiile fiscale în colectarea de venituri şi posibilitatea/imposibilitatea aşteptării îndeplinirii obiectivelor ambiţioase de colectare a veniturilor fiscale urmare îmbunătăţirii regimurilor preţurilor de transfer.

Obiectivele majore ale conferinţei ţin de: schimbul celor mai bune practici în designul şi administrarea cadrului legal privind preţurile de transfer; identificarea şi discutarea provocărilor comune vis-a-vis de cum poate fi implementată şi administrată cu succes legislaţia privind preţul de transfer; luarea în considerare a actualelor şi viitoarelor riscuri, eventualelor soluţii şi explorarea căii de urmat în îmbunătăţirea politicii şi administrării fiscale privind preţurile de transfer; eventualele oportunităţi privind modul în care se poate de cooperat în practică, regional şi internaţional, şi continuarea schimbului de cunoştinţe, opinii şi experienţă în acest domeniu şi maximizarea cîştigului urmare schimburilor efectuate.

Printre subiectele prioritare ale Conferinţei se enumeră: implementarea capacităţii de a identifica cazurile posibile ale evaluării greşite a preţului de transfer prin selectarea proceselor de audit, consolidarea capacităţii tehnice a auditorilor de a administra legislaţia şi procedurile cu privire la preţurile de transfer, elaborarea procedurii de soluţionare a litigiilor şi a mecanismelor de evitare a acestora, asigurarea menţinerii a unui climat investiţional atractiv prin stabilirea regulilor clare care pot oferi certitudine contribuabililor. De asemenea, a fost împărtăşită experienţa în partea ce ţine de abordările de design, consideraţiunile de elaborare a legislaţiei, structura organizaţională a unităţilor preţului de transfer, schimbul de informaţii şi colaborarea internaţională, precum și au fost apreciate învăţămintele ţărilor cu o istorie mai lungă de aplicare a normelor privind preţul de transfer şi a programelor de conformare comune.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.