27
11 2013
1034

Comunicat de presa: Guvernul a aprobat bugetul de stat pentru anul viitor

La 27 noiembrie curent, Cabinetul de miniştri a aprobat proiectul Legii bugetului de stat pentru anul 2014, care prevede venituri în valoare de 25,7 mlrd.lei, cheltuieli – 28,1 mlrd.lei şi un deficit de 2,4 mlrd. lei, în partea ce ţine de parametrii proiectului bugetului de stat. Obiectivul bugetului pe anul 2014 este asigurarea veniturilor pentru finanţarea cheltuielilor prioritare şi a durabilităţii bugetar-fiscale. La elaborarea proiectului de buget s-a ţinut cont de obiectivele politicii bugetar-fiscale pe anul 2014. Ministrul Finanţelor, Anatol Arapu, a declarat în cadrul şedinţei de guvern că deficitul urmează să fie acoperit din surse externe precum granturi şi împrumuturi – 1,54 miliarde de lei; din privatizarea bunurilor de proprietate publică – 240 de milioane de lei, şi surse interne precum valori imobiliare de stat emise pe piaţa finală, răscumpărarea valorilor mobiliare de stat emise pentru asigurarea stabilităţii financiare – 430 de milioane de lei. Proiectul prevede ca în anul 2014 la bugetul de stat se preconizează acumularea veniturilor în sumă totală de 25,7 mlrd.lei cu o creştere faţă de anul 2013 – de 3,2 mlrd.lei sau cu 14,1 %. Din totalul veniturilor bugetului de stat 85,0 % le vor constitui cele fiscale, 1,6 % – cele nefiscale, 2,7% – mijloace speciale, 1,5% – fondurile speciale şi 9,2% – granturile. Cheltuielile bugetului de stat pe anul 2014 pe toate componentele se estimează la 28,0 mlrd.lei sau cu 18,9 % mai mult decît cheltuielile aprobate pe anul 2013. Pentru asigurare şi asistenţa socială se vor aloca 17,9% din totalul de cheltuieli, pentru ocrotirea sănătăţii – 10,5%, pentru transporturi şi gospodăria drumurilor – 9,2%, pentru învăţămînt – 12,2%, pentru menţinerea ordinii publice şi securitatea naţională – 7,5%, pentru agricultură, gospodăria silvică şi gospodăria apelor – 6,8% , pentru servicii de stat cu destinaţie generală – 5,0%. Anatol Arapu a menţionat că bugetul pentru 2014 mai prevede majorări graduale de salarii pentru angajaţii din sectorul justiţiei. Totodată, se prevăd majorări de salarii de circa 20% în 2014 şi pentru angajaţii din domeniul culturii şi sportului, precum şi începînd cu 1 octombrie 2014 salariul pentru prima categorie de salarizare se va majora de la 900 la 1000 de lei lunar, ceea ce reprezintă 15 la sută din salariu, precum şi majorarea cunatumului burselor de studii pentru elevi, studenţi şi doctoranzi cu 10%. Soldul datoriei de stat la situaţia din 31 decembrie 2014 va constitui 25,9 miliarde lei, cu o majorare de 1,8 miliarde lei faţă de 31 decembrie 2013. Raportat la PIB, soldul datoriei de stat la sfîrşitul anului 2014 va fi de 24,5%, ceea ce este cu 0,2 % p.p mai puţin decît suma estimată la finele anului 2013.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.