22
05 2013
2962

Noul model al Acordului interguvernamental pentru îmbunătăţirea conformării fiscale transfrontaliere şi stimularea transparenţei, elaborat de SUA cu suportul Franţei, Germaniei, Italiei, Spaniei şi Marei Britanii.

Acordul interguvernamental permite de a implementa Actul privind îndeplinirea obligaţiilor fiscale cu privire la conturile străine (Foreign Account Tax Compliance Act – FATCA), adoptat de Congresul Statelor Unite ale Americii în anul 2010, prin schimbul automat de informaţii dintre guverne, reducerea costurilor de conformare pentru instituţiile financiare şi prevederi pentru reciprocitate, ceea ce marchează un pas important în stabilirea unei abordări comune pentru combaterea evaziunii fiscale bazate pe schimbul automat de informaţii. Au fost elaborate 2 modele de Acorduri: versiunea reciprocă şi versiunea non-reciprocă. Ambele versiuni stabilesc un cadru de raportare de către instituţiile financiare despre anupercemite informaţii a contului financiar al autorităţilor fiscale respective, urmat de schimbul automat de astfel de informaţii, în conformitate cu tratatele fiscale existente sau acordurile privind schimbul de informaţii în domeniul fiscal. Încheierea unui acord guvernamental comportă cîteva avantaje: acordurile vor fi bazate pe principiul reciprocităţii în schimbul de informaţii (ceea ce înseamnă că Serviciul Fiscal al SUA va oferi informaţii similare ţării partenere); depăşirea impedimentelor legale,în particular a restricţiilor impuse de legislaţia privind secretul bancar şi protecţia datelor cu caracter personal (schimbul de informaţii se va efectua în mod centralizat, între organele fiscale ale statelor participante la acord); diminuarea costului de implementare suportat de instituţiile financiare. De asemenea, în urma încheierii acordurilor guvernamentale toate instituţiile financiare din statul partener vor fi recunoscute drept instituţii participante, ce se conformează regulilor FATCA. Ca un pas următor, OCDE va organiza, în cooperare cu Comitetul Consultativ al OCDE pentru Afaceri si Industrie (BIAC), o sesiune de informare cu privire la „modelul de Acord interguvernamental privind îmbunătăţirea conformării fiscale şi implementării FATCA” la sediul OCDE, la Paris, în septembrie 2012.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.