Panorama

Reglementatorii în domeniul comunicaţiilor electronice din ţările Parteneriatului Estic vor beneficia de asistenţa experţilor din cadrul BEREC

În 2015, experţi ai Asociaţiei reglementatorilor europeni pentru comunicaţii electronice (BEREC) vor acorda Grupului reglementatorilor în domeniul comunicaţiilor electronice din ţările Parteneriatului Estic (EaPeReg) asistenţă în desfăşurarea atelierelor de lucru şi altor acţiuni planificate pentru anul viitor. Această decizie a fost luată la finele săptămânii trecute la Praga în cadrul celei de-a patra şedinţe plenare a Grupului EaPeReg la care au luat parte şi responsabili din cadrul BEREC. La şedinţă a participat şi o delegaţie a Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) condusă de directorul acesteia, Grigore Varaniţa. Participanţii la reuniune au aprobat planul de activitate a Grupului EaPeReg pentru anul 2015, care stabileşte, printre altele, că toate atelierele de lucru în probleme de actualitate programate pentru anul viitor vor fi ghidate de către experţi din cadrul BEREC. Scopul acestor ateliere de lucru este de a oferi beneficiarilor din ţările PaE suportul necesar în procesul de aducere a practicilor de reglementare în conformitate cu standardele europene. Acordarea acestei asistenţe este prevăzută de Memorandumul de înţelegere între BEREC şi Grupul EaPeReg semnat la începutul lunii decembrie la Bruxelles de către preşedinţii în exerciţiu ai celor două organizaţii. Acest Memorandum urmăreşte scopul de a încuraja relaţia de cooperare între părţi şi a sprijini eforturile acestora pentru abordarea eficientă a provocărilor actuale şi viitoare legate de reglementarea comunicaţiilor electronice. Potrivit documentului citat, activitatea de cooperare va cuprinde organizarea reuniunilor anuale ale părţilor, a grupurilor de lucru comune, a schimburilor de informaţii în domeniul reglementării comunicaţiilor electronice. Memorandumul a fost încheiat pe doi ani, după care acesta poate fi prelungit, la decizia părţilor, pe o nouă perioadă de doi ani. BEREC reuneşte autoritățile naționale de reglementare a comunicaţiilor electronice din ţările membre ale UE şi ţările candidate în UE. BEREC elaborează recomandări pentru Comisia Europeană și statele respective, consultă Parlamentul European și Consiliul pe probleme legate de punerea în aplicare a cadrului de reglementare al UE pentru comunicațiile electronice. BEREC urmărește să asigure o concurență loială și coerența reglementărilor în cadrul pieței interne a comunicațiilor electronice, în beneficiul consumatorilor europeni. Grupul EaPeReg întruneşte autorităţile de reglementare a comunicaţiilor electronice din cele şase ţări ale PaE (Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, R. Moldova, Ukraina). Grupul a fost constituit în septembrie 2012 la reuniunea de la Chişinău a autorităţilor de reglementare din ţările menţionate. Grupul EaPeReg are misiunea de a asigura schimburi regulate de informaţii şi experienţă între reglementatorii din statele PaE şi UE, armonizarea cadrului juridic naţional din ţările PaE cu standardele UE şi aplicarea celor mai bune practici europene de reglementare.

via anrceti.md

Instituții:

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI)

947 vizualizări

Data publicării:

16 Decembrie /2014 14:04

Domeniu:

Noutăți

Etichete:

expert | comunicații electronice | ANRCETI

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon