15
09 2014
1044

Un deceniu în noul sistem de finanţare în sănătate

Sistemul de asigurare obligatorie de asistenţă medicală (SAOAM) din Republica Moldova aniversează un deceniu de activitate. Implementarea în anul 2004 a acestui sistem pe întreg teritoriul ţării a stimulat continuarea reformelor în sectorul de ocrotire a sănătăţii începute la sfârşitul anilor ´90, precum şi a asigurat stabilitatea financiară, optimizarea cheltuielilor instituţiilor medico-sanitare.

Construit pe principiul solidarităţii şi echităţii, SAOAM a preluat pe parcursul a zece ani cele mai bune practici europene, iar în prezent serveşte drept exemplu şi pentru alte ţări din regiune.

În sistemul AOAM sunt încadrate peste 83% din populaţia ţării. O pondere mare din totalul beneficiarilor o au persoanele asigurate de Guvern. Acestea reprezintă 15 categorii de populaţie, printre care copiii, gravidele, pensionarii, şomerii înregistraţi oficial ş.a. Numărul persoanelor asigurate în mod individual a crescut esenţial în ultimii cinci ani datorită reducerii cu 50% şi cu 75% a primei de asigurare achitate în termenul stabilit de legislaţie.Persoanele încadrate în sistemul AOAM au acces la un spectru larg de servicii medicale, cum ar fi cele de urgenţă, primare, de ambulatoriu, spitaliceşti, îngrijiri medicale la domiciliu, dar şi la un şir de investigaţii de înaltă performanţă, precum tomografii computerizate, rezonanţe magnetice, mamografie etc. De asemenea, le sunt oferite şi medicamente compensate parţial (în proporţie de 50% ori 70%) sau integral. Fiecare cetăţean asigurat are dreptul la alegerea liberă a medicului de familie, a instituţiei medicale, dar şi a spitalului de nivel raional în zona de sănătate pentru internările programate.

În cei zece ani de implementare a AOAM, cheltuielile publice pentru ocrotirea sănătăţii au crescut constant. Doar în ultimii cinci ani (2009-2014) acestea practic s-au dublat şi au atins cifra de circa 6 miliarde lei.O realizare importantă în sensul îmbunătăţirii calităţii serviciilor medicale a constituit crearea, în 2010, a fondului de dezvoltare şi modernizare a activităţii prestatorilor publici de servicii medicale. Astfel, în anii 2010-2013, peste 200 de instituţii medicale publice şi-au modernizat infrastructura şi echipamentul.
În contextul alinierii la standardele europene şi restructurării sistemului spitalicesc, din 2013, cca 70 de instituţii medico-sanitare din ţară sunt contractate în baza noului mecanism de plată a instituţiilor medico-sanitare, în funcţie de complexitatea cazurilor – DRG (CASE-MIX).

Pe parcursul celor zece ani de implementare a SAOAM au fost desfăşurate un şir de acţiuni pentru consolidarea încrederii oamenilor în acest sistem. Printre cele mai recente se numără crearea, în anul curent, a Serviciului relaţii cu beneficiarii, a Centrului de apel “Linia Verde a CNAM”, a Serviciului “Petiţii on-line”, dar şi lansarea campaniei de informare privind combaterea plăţilor informale „Asigurarea medicală te protejează. Nu da mită!”.

Priorităţile de bază ale sistemului AOAM pentru următorii ani, incluse şi în Strategia de dezvoltare instituţională a CNAM, se axează pe dezvoltarea acţiunilor demarate pe parcursul primului deceniu, garantarea siguranţei şi protecţiei financiare persoanelor asigurate la accesarea serviciilor medicale calitative, facilitarea accesului persoanelor asigurate la medicamente compensate, la servicii prin modernizarea şi utilizarea activă a canalelor electronice, sporirea gradului de acoperire a populaţiei cu AOAM.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.