Știri

Proiectele legilor BASS și FAOAM 2024, aprobate în prima lectură

Prima de asigurare obligatorie de asistență medicală în formă de contribuție procentuală la salariu și la alte recompense nu va fi modificată și va constitui în anul viitor - 9,0%. Proiectul de lege a fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2024 a fost aprobat de Parlament în prima lectură.

 

Astfel, prima în sumă fixă rămâne la nivelul de 12.636 de lei, iar persoanele obligate să se asigure în mod individual vor beneficia în continuare de facilități la achitarea acesteia în termenul prevăzut de legislație, adică până pe 31 martie.

 

În același timp, pentru persoanele fizice proprietari de terenuri cu destinaţie agricolă, excepţia grădinilor şi loturilor pentru legumicultură, indiferent de faptul dacă au dat sau nu aceste terenuri în arendă sau folosinţă pe bază de contract, prima de asigurare obligatorie de asistență medicală în sumă fixă se stabilește în cuantum de 1014 lei. În același timp, persoanele fizice care desfăşoară activităţi independente în domeniul comerţului cu amănuntul, cu excepţia comerţului cu mărfuri supuse accizelor, prima de asigurare obligatorie de asistență medicală în sumă fixă se stabilește în cuantum de 1622 lei, dacă acestea nu fac parte concomitent din categoriile de plătitori.

 

Mediatorii, notarii, avocaţii, executorii judecătoreşti, precum și persoanele care exercită independent profesiunea de medic de familie în una dintre formele de organizare a activităţii profesionale prevăzute de Legea ocrotirii sănătăţii, prima de asigurare obligatorie de asistență medicală în sumă fixă se stabilește în cuantum de 4056 lei, iar fondatorii de întreprinderi individuale,  alţi cetăţeni ai Republicii Moldova, străinii titulari ai dreptului de ședere permanentă și alte categorii - 2028 lei.

Veniturile și cheltuieliele FAOAM pentru anul 2024 se propun în sumă de 15, 4 mld. lei.

 

De asemenea, în prima lectură a fost aprobat și proiectul de lege a bugetului asigurărilor sociale de stat, care prevede venituri şi cheltuieli în sumă de 42, 7 mld. lei, în creștere cu 10% și, respectiv, cu 10,3% față de veniturile precizate pentru anul 2023. La estimarea cheltuielilor s-a ținut cont de majorarea cuantumului indemnizației unice la nașterea copilului (20 mii lei); acordarea compensațiilor la energie sub formă de plată monetară, care presupune integrarea a două instrumente actuale menite să susțină cetățenii în perioada rece a anului: ajutorul pentru perioada rece a anului și compensațiile în factură; extinderea numărului de zile pentru beneficierea de indemnizație paternală până la 15 zile calendaristice, instituirea din 1 ianuarie 2024 a unor prestații noi (indemnizația unică pentru perioada de încredințare a copilului adoptabil, indemnizația unică pentru copilul adoptat sau luat în plasament în serviciul de tutelă/curatelă  și indemnizația pentru creșterea copilului cu vârsta mai mare de 3 ani adoptat sau luat în plasament în serviciul de tutelă/curatelă).

 

Conform proiectului, persoanele fizice, care nu se regăsesc în categoriile plătitorilor de contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii, vor plăti taxa fixă anuală de 17 522 lei pentru asigurarea pe bază de contract individual încheiat cu Casa Națională de Asigurări Sociale, iar în cazul persoanelor fizice - proprietari sau arendași de terenuri agricole, ce prelucrează terenurile în mod individual, taxa fixă anuală respectivă va constitui 4 463 lei.

 

Proiectele urmează a fi prezentate în a doua lectură, în urma recepționării amendamentelor de la deputați.

 

author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

706 vizualizări

Data publicării:

08 Decembrie /2023 08:00

Catalogul tematic

Noutăți

Etichete:

FAOAM | bass

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon