Știri

Proiectul regulamentului de punere în aplicare a Codului vamal: statutul AEO

Procedura de eliberare, suspendare, retragere, modificare și anulare a autorizației de operator economic autorizat (autorizație AEO) se efectuează prin intermediul Sistemului informațional de gestionare a autorizației AEO (SI „e-AEO”), care reprezintă o soluție informatică constituită din interconexiunea resurselor și tehnologiilor informaționale, mijloace tehnice de program și metodologii, precum și infrastructură destinată utilizatorului pentru procesarea informației și formarea resursei informaționale privind gestionarea proceselor de aplicare, eliberare, monitorizare și reevaluare a condițiilor de autorizare AEO.

 

Ministerul Finanțelor a înaintat pentru consultări publice proiectul Regulamentului de punere în aplicare a Codului vamal nr.95/2021 (Regulament), elaborarea căruia derivă din necesitatea dezvoltării cadrului normativ secundar pentru punerea în aplicare a prevederilor noului CV.

 

Secțiunea din proiect ce ține de reglementarea procedurii de eliberare/suspendare a autorizației AEO prevede că, în cazul în care o autorizaţie AEO se va eliberata unui solicitant înregistrat ca operator economic la organul înregistrării de stat mai puţin de trei ani, se va asigura o monitorizare atentă în primul an de la data acordării statutului AEO. Potrivit proiectului, autorizaţia AEO se va acorda pe o perioadă nelimitată.

 

Totodată, autorii propun ca în condițiile în care solicitantul autorizației, care a depus cererea în format electronic, dispune de un număr mare de spații pentru desfășurarea activității, iar termenul aplicabil pentru luarea deciziei nu permite examinarea tuturor acestor spații, Serviciul Vamal să poate lua decizia de examinare doar a unei părți reprezentative din acestea, dacă va exista certitudinea că solicitantul aplică aceleași standarde de securitate și siguranță în toate spațiile sale și aplică aceleași standarde și proceduri comune pentru păstrarea înregistrărilor sale în toate sediile de care dispune.

 

Proiectul Regulamentului prevede că, în cazul în care o autorizație AEO va fi suspendată din cauza nerespectării oricăruia dintre criteriile specifice AEO prevăzute în CV, orice decizie luată cu privire la acel AEO care se bazează pe autorizație în general sau pe oricare dintre criteriile specifice care au condus la suspendarea autorizației AEO, Serviciul Vamal o va suspenda. Totodată, respingerea unei cereri AEO nu va afecta deciziile favorabile existente luate cu privire la solicitant în conformitate cu legislația vamală, cu excepția cazului în care acordarea acestor decizii favorabile s-a bazat pe îndeplinirea oricăruia dintre criteriile AEO care s-au dovedit a nu fi îndeplinite în timpul examinării cererii AEO.

 

Conform proiectului, reglementările ar putea fi puse în aplicare din 1 iulie 2023, odată cu intrarea în vigoare a Codului vamal nr. 95/2021. Totodată, SV urmează, în termen de până la 30 aprilie, să elaboreze și să aprobe actele normative necesare punerii în aplicare a Regulamentului, precum și formularele-tip a actelor procedurale utilizate în cadrul procesului contravențional și în cadrul activității agenților constatatori ai Serviciul Vamal.

Tatiana Smeșnaia

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

717 vizualizări

Data publicării:

20 Ianuarie /2023 07:58

Catalogul tematic

Noutăți

Etichete:

Codul vamal | Regulamentul | Proiect | statut AEO

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon