31
03 2017
1127

1. (28.21.55) În ce perioadă fiscală cumpărătorul are dreptul la trecerea în cont a sumelor TVA pentru energie electrică, energie termică, gaz natural, servicii de telefonie, servicii comunale?

În conformitate cu art.102 alin.(61) din Codul fiscal, în cazul în care factura fiscală pentru servicii a căror livrare se realizează regulat, pe o perioadă de 6 luni calendaristice consecutive, precum şi pentru energie electrică, energie termică, gaz natural, servicii de telefonie, servicii comunale, este primită de către cumpărător pînă la data de 10 inclusiv a lunii următoare celei în care a avut loc livrarea documentată prin factura fiscală respectivă, subiectul impozabil are dreptul la trecerea în cont a sumei TVA, achitată sau care urmează a fi achitată pentru serviciile, mărfurile menţionate utilizate la efectuarea livrărilor impozabile în procesul desfăşurării activităţii de întreprinzător în luna în care a avut loc livrarea acestora. Astfel, dacă factura fiscală este primită pînă la data de 10 inclusiv a lunii următoare celei în care a avut loc livrarea, atunci suma TVA inclusă în factură poate fi trecută în cont în perioada în care a avut loc livrarea. Spre exemplu, dacă factura fiscală se eliberează pentru livrarea efectuată pe 30 ianuarie şi este primită de cumpărător pe data de 8 februarie, atunci contribuabilul are dreptul la trecerea în cont a sumelor TVA pentru luna ianuarie. În cazul în care, factura fiscală este primită după data de 10 a lunii următoare celei în care a avut loc livrarea, atunci sumele TVA indicate în factura respectivă vor fi trecute în cont în luna în care a fost primită factura. Spre exemplu, dacă factura fiscală se eliberează pentru livrarea efectuată pe 30 ianuarie şi este primită de cumpărător pe 17 februarie, atunci dreptul la trecere în cont a sumelor TVA contribuabil îl are în luna februarie.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.