Întrebări și răspunsuri

1. (29.1.11.2) Ce regim de impozitare (3% sau 12%) urmează să fie aplicat de către agenții economici subiecți al sectorului întreprinderilor mici și mijlocii la efectuarea livrărilor scutite de TVA sau atît scutite de TVA, cît şi impozabile cu TVA (livrări mixte)?

În conformitate cu prevederile art. 541 alin. (3) din Codul fiscal, agenţii economici care nu sunt înregistrați ca plătitori de TVA, cu excepția gospodăriilor țărănești (de fermier) și întreprinzătorilor individuali, pot alege regimul de impozitare prevăzut de capitolul respectiv sau regimul de impozitare aplicat în modul general stabilit dacă aceştia:
  1. conform situaţiei din data de 31 decembrie a perioadei fiscale precedente perioadei fiscale de declarare, au obţinut venit din activitatea operaţională din livrări scutite de T.V.A. sau din livrări scutite şi impozabile cu T.V.A. în sumă de pînă la 600000 de lei;
  2. conform situaţiei din data de 31 decembrie a perioadei fiscale precedente perioadei fiscale de declarare, nu au obţinut venit din activitatea operaţională;
  3. s-au înregistrat pe parcursul perioadei fiscale de declarare.
Alegerea regimului fiscal se realizează, prin indicarea lui în politica de contabilitate a agentului economic, pentru subiecţii menţionaţi la lit.a) şi b) pînă la data de 25 aprilie, iar pentru subiecţii menţionaţi la lit.c) pînă la data de 25 a lunii următoare trimestrului de înregistrare. De asemenea, potrivit alin. (31) din articolul menționat, agenţii economici care nu sunt înregistrați ca plătitori de TVA, cu excepția gospodăriilor țărănești (de fermier) și întreprinzătorilor individuali, care, conform situaţiei din data de 31 decembrie a perioadei fiscale precedente perioadei fiscale de declarare, au obţinut venit din activitatea operaţională din livrări scutite de T.V.A. în mărime ce depăşeşte 600000 lei, aplică regimul de impozitare în modul general stabilit.

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat

1857 vizualizări

Data publicării:

28 Februarie /2017 11:50

Catalogul tematic

T.V.A. | Legislație fiscală

Etichete:

regim de impozitare | TVA | întreprinzători individuali | Codul fiscal

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon