19
05 2018
754

16. (7.6.7.4) Cum se completează formularul dării de seamă la taxa pentru folosirea spațiilor subterane în scopul construcției obiectivelor subterane, altele decît cele destinate extracției mineralelor utile?

Formularul dării de seamă la taxa pentru folosirea spațiilor subterane în scopul construcției obiectivelor subterane, altele decît cele destinate extracției mineralelor utile se completează conform Instrucțiunii privind modul de întocmire și prezentare a Dării de seamă pe taxele pentru resursele naturale (Forma TRN 15), aprobate prin Ordinul IFPS nr. 1721 din 5 decembrie 2014. [modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Ordinului IFPS nr.1721 din 5 decembrie 2014 privind aprobarea formularelor tipizate ale Dării de seamă pe taxele pe resurse naturale (Forma TRN 15) și a Instrucțiunii privind modul de întocmire și prezentare a acesteia, publicată în Monitorul Oficial, 2014, nr. 366-371/1843, în vigoare 01.01.2015]

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.