28
10 2015
2880

1. (10.4.5) Unde și cînd se achită taxa pentru patenta de întreprinzător ?

Conform art. 14 alin. (1) al Legii nr. 93-XIV din 15.07.1998 cu privire la patenta de întreprinzător, taxa pentru patenta se achită la contul bugetului local în a cărei rază teritorială solicitantul/titularul patentei dorește să-și desfășoare activitatea - pînă la data depunerii cererii de eliberare sau de prelungire a patentei, în cuantum corespunzător termenului solicitat, dar care nu poate fi mai mic decît o lună. Pentru prelungirea termenului ce permite desfășurarea activității în baza patentei de întreprinzător din ziua următoare perioadei pentru care a fost eliberată sau prelungită patenta anterior, taxa aferentă perioadei următoare se achită pînă la expirarea acestui termen. În cazul achitării taxei după expirarea perioadei ce permite desfășurarea activității în baza patentei, prelungirea acesteia se va realiza din ziua următoare zilei achitării taxei pentru patentă.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.