25
05 2018
1554

2. (36.1.4.1) Ce informație urmează să declare entitățile prin Darea de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (forma IPC 18)?

În conformitate cu prevederile art. 26 alin. (1) din Legea cu privire la mărimea, modul și termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală nr.1593-XV din 26 decembrie 2002 (cu modificările și completările ulterioare), categoriile de plătitori prevăzute la pct.1 şi 3 din anexa nr.1, care au obligaţii privind achitarea primelor în perioada de gestiune, prezintă lunar Serviciului Fiscal de Stat, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare lunii de gestiune, darea de seamă privind impozitul pe venit, privind primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală reţinute şi contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii calculate, conform modelului aprobat de Ministerul Finanțelor. Formularul Dării de seamă (forma IPC 18) este aprobată prin Ordinului Ministerului Finanțelor nr.126 din 04 octombrie 2017. Conform Instrucțiunii aprobate prin Ordinul menționat, în Darea de seamă (forma IPC 18), la codul 11 col. 6 se reflectă suma totală a primelor datorate de angajator şi reţinute de la angajaţi, alte persoane fizice, în luna de gestiune.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.