27
01 2020
1017

2. (9.2.5) Care cod a operațiunii se indică la completarea Anexei nr. 11 la Ordinul SFS nr. 427 din 08/21/2018, în cazul rambursării împrumuturilor prin iertarea datoriei, aport în capital statutar, anularea conform termenului de prescripție etc.

Art. 22611 alin. (5) lit. i) din Codul fiscal prevede că informațiile trebuie să conțină date despre contractarea/rambursarea împrumuturilor pe parcursul unui an fiscal, reflectate în contabilitatea întreprinderii, ce depăşesc cumulativ suma de 200 mii de lei. Plafonul de 200 de mii de lei se aplică separat împrumuturilor și separat rambursărilor în procesul de furnizare a informației. Având în vedere că reflectarea contractărilor/rambursărilor împrumuturilor în contabilitatea întreprinderii poate fi efectuată inclusiv prin alte operațiuni decât în numerar, transfer sau cesiune/preluare datoriei, operațiunile de tipul iertarea datoriei, aport în capital statutar, anularea conform termenului de prescripție etc. se vor indica cu codul de operare 4 "Altele".

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.