19
02 2021
616

(28.11.7) Se aplică TVA la importul de mărfuri și servicii de subantreprenor, care ulterior vor fi livrate antreprenorului pentru executarea lucrărilor de construcție pentru proiectele de asistență tehnică și proiectele de asistență investițională?

Potrivit prevederilor art.104 lit. c1) din Codul fiscal, importul şi/sau livrarea pe teritoriul ţării a mărfurilor, serviciilor destinate proiectelor de asistenţă tehnică, realizate pe teritoriul Republicii Moldova de către organizaţiile internaţionale şi ţările donatoare în limita tratatelor la care aceasta este parte și destinate proiectelor de asistenţă investiţională, finanţate din contul granturilor acordate Guvernului, precum şi din contul granturilor acordate instituţiilor finanţate de la buget, sunt scutite de TVA cu drept de deducere.

   Dat fiind faptul că, proiectele de asistență tehnică și de asistență investițională stabilite în anexa nr.1 și nr.2 la Hotărârea Guvernului nr. 246 din 08 aprilie 2010 cu privire la modul de aplicare a facilităților fiscale și vamale aferente realizării proiectelor de asistență tehnică și investițională în derulare, cad sub incidența tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte, la importul de mărfuri și servicii destinate realizării acestor proiecte se aplică scutirea de TVA cu drept de deducere.

   Totodată, în conformitate cu punctul 3 din Regulamentul privind modul de aplicare a facilităţilor fiscale şi vamale la importul şi/sau livrarea pe teritoriul ţării a mărfurilor şi serviciilor destinate proiectelor de asistenţă tehnică şi investiţională în derulare, care cad sub incidenţa tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.246 din 8 aprilie 2010, la livrarea pe teritoriul ţării a mărfurilor şi serviciilor destinate proiectelor de asistenţă tehnică şi proiectelor de asistenţă investiţională, subiecţii impozabili livrează pe teritoriul republicii mărfuri şi servicii în baza scrisorii emisă pe blanchetă oficială de către donator sau implementator, sau beneficiar, în care va fi indicat subiectul căruia i se va efectua livrarea şi în care se va face trimitere la proiectul de asistenţă tehnică sau investiţională, specificat în anexele nr.1 şi nr.2 la prezenta hotărâre.

   Astfel, reieșind din cele menționate, livrările de mărfuri și servicii atât în adresa beneficiarilor, cât și în adresa contractorilor (contractați de beneficiari pentru prestarea serviciilor (executarea lucrărilor) în cadrul realizării proiectelor de asistență tehnică și de asistență investițională și subcontractorilor acestora, reprezintă livrări scutite de TVA cu drept de deducere.

   Respectiv, aplicarea scutirii de TVA cu drept de deducere la livrările de mărfuri și servicii atât în adresa beneficiarilor, cât și în adresa contractorilor, contractați de beneficiari pentru prestarea serviciilor (executarea lucrărilor) în cadrul realizării proiectelor de asistență tehnică și de asistență investițională și subcontractorilor acestora, este condiționată de primirea de către furnizor a scrisorii oficiale, în care este indicat subiectul căruia i se va efectua livrarea și în care se face trimitere la proiectul respectiv.

   [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 257 din 16.12.2020, în vigoare de la data 01.01.2021.]

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.