19
02 2021
294

(28.11.9) Se vor restitui sumele TVA achitate de donatori, implementatori sau de beneficiarii proiectelor de asistență tehnică și/sau investițională pentru procurările de mărfuri și/sau servicii destinate realizării proiectelor menționate în anexele nr.1 și nr.2 la HG nr.246/2010, efectuate până la includerea tratatelor internaționale respective în anexe?

Potrivit prevederilor art.104 lit. c1) din Codul fiscal, importul şi/sau livrarea pe teritoriul ţării a mărfurilor, serviciilor destinate proiectelor de asistenţă tehnică, realizate pe teritoriul Republicii Moldova de către organizaţiile internaţionale şi ţările donatoare în limita tratatelor la care aceasta este parte și destinate proiectelor de asistenţă investiţională, finanţate din contul granturilor acordate Guvernului, precum şi din contul granturilor acordate instituţiilor finanţate de la buget, sunt scutite de TVA cu drept de deducere.

   Totodată, este de menționat că, în conformitate cu prevederile pct. 8 din Regulamentul privind modul de atestare a venitului obținut de persoanele fizice și juridice rezidente antrenate în realizarea proiectelor de asistență tehnică și proiectelor de asistență investițională, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.246 din 8 aprilie 2010, sumele TVA achitate de donatori, implementatori sau de beneficiarii proiectelor de asistență tehnică se/sau investițională pentru procurările de mărfuri se/sau servicii destinate realizării proiectelor menționate în anexele nr.1 se nr.2 la prezenta hotărâre, efectuate până la includerea tratatelor internaționale respective în anexele menționate, se vor restitui acestora în baza facturilor fiscale și documentelor ce confirmă achitarea sumelor TVA pentru mărfurile și/sau serviciile procurate, prezentate împreună cu cererea de restituire la organul fiscal în a cărui rază se deservesc subiecții în cauză.

  [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 257 din 16.12.2020, în vigoare de la data 01.01.2021.]

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.