14
04 2021
524

(28.15.38) Care este modalitatea de eliberare a facturilor fiscale la livrarea produselor petroliere, în cazul achitărilor efectuate prin carduri corporative valorice?

În conformitate cu punctul 21 din Regulamentul de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1117 din 22.08.2002, decontările pentru produsele petroliere procurate de consumator se efectuează în numerar (în valută naţională), prin transfer bancar, în baza cardurilor de plată sau a cardurilor corporative valorice. 

La staţiile de alimentare toate decontările cu cumpărătorii (în numerar, cu carduri de plată sau carduri corporative valorice) se efectuează în incinta staţiei de alimentare la aparatele de casă şi control cu memorie fiscală, conectate la distribuitor şi înregistrate la Serviciul Fiscal de Stat, cu eliberarea obligatorie către cumpărător a bonului de casă, conform prevederilor legislaţiei în vigoare. 

În condițiile prevederilor art.1171 alin. (9) din Codul fiscal, la suplinirea de către cumpărători a cardurilor corporative valorice, pentru ca ulterior la livrarea produselor petroliere prin stațiile de alimentare PECO valoarea lor să fie decontată, factura fiscală nu se eliberează. 

Totodată, în conformitate cu prevederile art. 117 alin. (3) din Codul fiscal, pentru vînzarea cu amănuntul şi prestările de servicii în locurile special amenajate şi în cadrul comerţului electronic, cu plata în numerar şi/sau prin intermediul instrumentelor de plată fără numerar, eliberarea facturii fiscale nu este obligatorie (cu excepţia cazurilor cînd este solicitată de cumpărător, dar nu mai târziu de ultima zi a lunii în care a avut loc livrarea), dacă sunt respectate condițiile specificate la aliniatul dat. 

În condițiile acțiunii prevederilor art.1171 alin.(2) din Codul fiscal, la efectuarea livrărilor regulate de mărfuri, pe parcursul unei perioade, furnizorii eliberează factură fiscală pentru perioada în care a fost efectuată livrarea, odată cu prezentarea către cumpărător a contului. 

Emiterea cardurilor corporative valorice pentru utilizarea la alimentarea cu produse petroliere la stațiile PECO, presupune acordarea de către furnizori a posibilității de a beneficia cu regularitate, în baza condițiilor contractuale, de astfel de produse.

Conform pct.9 din Instrucțiunea privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special ”Factura fiscală”, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.118/2017, factura fiscală se perfectează de către furnizor pentru fiecare cumpărător/beneficiar în parte, cu excepţia cazurilor stabilite de Codul fiscal, cu completarea obligatorie a tuturor rechizitelor necesare pentru achitarea completă şi corectă pe operaţiunile efectuate şi, de asemenea, pentru scoaterea din gestiune şi intrarea în gestiune a mărfurilor livrate, activelor transmise/transportate, precum şi pentru confirmarea faptului livrării serviciilor de către furnizor beneficiarilor.

Astfel, în situația în care cumpărătorul nu solicită factura fiscală pentru cantitatea produselor petroliere, livrate prin stațiile de alimentare, furnizorii nu sunt obligați să elibereze factura fiscală, dacă aceasta în condițiile art. 117 alin. (3) din Codul fiscal, nu a fost solicitată de cumpărători. 

Totodată, în situația în care cumpărătorul solicită factura fiscală pentru cantitatea produselor petroliere, livrate prin stațiile de alimentare PECO pe parcursul unei perioade fiscale cu utilizarea cardurilor corporative valorice, luând în considerație posibilitatea beneficierii regulate de aceste produse, eliberarea facturii fiscale, urmează a fi efectuată în termenul specificat în contract.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.