22
02 2021
399

(28.15.63) Cum urmează a fi completată factura fiscală generalizatoare pentru livrările efectuate în decursul unei luni, în baza facturii fiscale/avizului de însoţire a mărfurilor eliberate fără completarea indicatorilor cantitativi și/sau valorici care, la momentul expedierii mărfurilor încă nu sunt determinați?

  Potrivit prevederilor art.1171 alin. (11) din Codul fiscal, în cazul în care valoarea impozabilă a livrării impozabile de mărfuri se formează în momentul primirii acestora de către cumpărător ca rezultat al determinării calităţii, masei şi calităţilor de consum ale mărfurilor, la expedierea acestora se eliberează factura fiscală/avizul de însoţire a mărfurilor fără completarea indicatorilor obligatorii care, la momentul expedierii mărfurilor, nu sînt indicaţi.

   După stabilirea valorii impozabile a livrării respective, în baza facturii fiscale/avizului de însoţire a mărfurilor, furnizorul prezintă cumpărătorului factura fiscală, în care se reflectă numerele şi seriile avizelor de însoţire a mărfurilor, şi informaţia despre livrările efectuate. La efectuarea multiplă a unor astfel de livrări în decursul unei luni, furnizorul, în baza facturilor fiscale/avizelor de însoţire a mărfurilor, eliberează cel puţin o dată pe lună factura fiscală pe valoarea livrărilor efectuate.

   Prin urmare, în temeiul prevederilor Ordinului Ministerului Finanțelor nr.118 din 28.08.2017 cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special ,,Factura fiscală” şi a Instrucţiunii privind completarea acestuia, în coloana 10.1 a facturii fiscale generalizatoare se indică numerele şi seriile facturilor fiscale/avizelor de însoţire a mărfurilor, mai jos în aceiași factură fiscală se reflectă toate mărfurile livrate în această perioadă cu reflectarea indicatorilor corespunzători pentru fiecare produs în parte.

   Astfel, factura fiscală se eliberează cel puţin o dată pe lună pe valoarea livrărilor efectuate.

   Data livrării mărfurilor reflectată într-o astfel de factură fiscală poate fi indicată în limita perioadei fiscale în care au fost eliberate facturile fiscale/avizele de însoţire a mărfurilor completate fără indicatori cantitativi și/sau valorici, în baza cărora se completează factura fiscală generalizatoare.

  [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 257 din 16.12.2020, în vigoare de la data 01.01.2021.]

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.