30
05 2022
270

28.22.28 În cazul în care ultima zi a termenului de prezentarea cererii de solicitare a restituirii sumei TVA aferentă procurărilor conform art.101/5 din Codul fiscal este una de odihnă, se acceptă prezentarea cererii în prima zi lucrătoare care urmează după ziua de odihnă?

Potrivit prevederilor pct.8. din Regulamentul cu privire la restituirea sumelor TVA aferent procurărilor stabilite conform art.1015 din Codul fiscal al Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.543/2014, cererea privind restituirea sumei TVA se prezintă pentru fiecare lună calendaristică separat, după încheierea acesteia, pînă la sfîrșitul lunii următoare.
Totodată, conform dispozițiilor art.389 din Codul civil al Republicii Moldova, dacă ultima zi a termenului este o zi de duminică, de sîmbătă sau o zi care, în conformitate cu legea în vigoare, la locul executării obligației este zi de odihnă, termenul expiră în următoarea zi lucrătoare.
Astfel, se permite prezentarea cererii de solicitare a restituirii sumei TVA aferent procurărilor, stabilite conform art.1015 din Codul fiscal, în prima zi lucrătoare care urmează după ziua de odihnă.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.