26
05 2022
154

29.1.2.20 Care este regimul de impozitare a venitului obținut de către instituția publică?

Conform prevederilor art. 51 din Codul fiscal, sînt scutite de impozit autorităţile publice şi instituţiile publice finanţate din bugetul public naţional.
 
Astfel, dat fiind faptul că în conformitate cu prevederile art.307 alin.(1) din Codul civil, instituţia publică este persoană juridică de drept public care se constituie în baza unui act emis de autoritatea publică şi care este finanţată, integral sau parţial, de la bugetul acesteia din urmă, în cazul în care entitatea beneficiază de o astfel de finanţare, aceasta urmează a fi scutită de impozitul pe venit în condițiile art.51 din Codul fiscal.

 Prin urmare, instituţiile publice nu sînt obligate să prezinte declaraţia cu privire la impozitul pe venit, deoarece se încadrează în excepţia art.83 alin.(2) lit.c) din Codul fiscal.
[În temeiul aprobării Legii nr.288 din 15.12.2017 Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 464-470 din 29.12.2017, în vigoare din 01.01.2018 ]

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.