19
01 2022
192

29.1.3.1.38 Se permite oare deducerea în scopuri fiscale a cheltuielilor suportate de agentul economic pentru procurarea testelor COVID-19 cu scopul testării salariaților săi, precum și cheltuielilor pentru procurarea echipamentului de protecție contra COVID-19 (măști, viziere, dezinfectanți) în scopul asigurării cu acestea a salariaților săi?

 În conformitate cu prevederile art. 24 alin. (25) din Codul fiscal nr.1163/1997, se permite deducerea cheltuielilor suportate de angajator pentru testarea salariaţilor în vederea depistării prezenţei virusului SARS-CoV-2 și pentru vaccinarea salariaților împotriva SARS-CoV-2.

     În ceea ce privește deducerea cheltuielilor suportate de agentul economic pentru procurarea echipamentului de protecție a angajaților contra COVID-19 prin asigurarea acestora cu măști, viziere, dezinfectanți, relatăm că în conformitate cu art. 24 alin. (1) din Codul fiscal, se permite deducerea cheltuielilor ordinare și necesare, achitate sau suportate de contribuabil pe parcursul perioadei fiscale, exclusiv în cadrul activității de întreprinzător.
     În acest sens, conform pct. 26 din Anexa nr.1 la Hotarîrea Guvernului nr.693 din 11 iulie 2018 cu privire la determinarea obligațiilor fiscale aferente impozitului pe venit, cheltuielile ordinare și necesare reprezintă cheltuielile caracteristice gestionării activității de întreprinzător și cheltuielile reglementate prin acte normative în vigoare, caracteristice pentru gestionarea anumitor tipuri de activități de întreprinzător, în scopul desfășurării activității economice și obținerii de venituri.
    Concomitent, potrivit art. 9 alin. (1) din Legea securității și sănătății în muncă nr.186/2008, angajatorul este obligat să asigure securitatea și sănătatea lucrătorilor sub toate aspectele ce țin de activitatea desfășurată.
    Astfel, deducerea cheltuielilor suportate de agentul economic pentru procurarea echipamentului de protecție a angajaților contra COVID-19 prin asigurarea acestora cu măști, viziere, dezinfectanți, se va permite la deducere în scopuri fiscale, în baza art. 24 alin. (1) din Codul fiscal.
[Modificările operate în temeiul Legii nr.204 din 24.12.2021, în vigoare 01.01.2022 ].

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.