06
04 2021
567

(29.1.3.3.6) Conform căror documente se va permite deducerea cheltuielilor suportate de angajator pentru transportul angajaților/zilierilor?

 În conformitate cu prevederile art. 24 alin. (19) din Codul fiscal, se permite deducerea cheltuielilor suportate și determinate de angajator pentru transport conform modului stabilit de Regulamentul cu privire la determinarea obligațiilor fiscale aferente impozitului pe venit persoanelor juridice și persoanelor fizice care practică activitate de întreprinzător, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 693 din 11 iulie 2018. 

  Astfel, potrivit pct. 37 din Regulamentul menționat, deducerea cheltuielilor suportate în conformitate cu prevederile pct. 34 din Regulament se permite în baza următoarelor documente confirmative: 

1) în cazul organizării transportului angajaţilor/zilierilor de către angajator/beneficiarul de lucrări în mod independent: 

a) ordinul intern al angajatorului/beneficiarului de lucrări care stabileşte politica de transportare a angajaţilor/zilierilor şi limita stabilită pentru fiecare an; 

b) documentul ce reprezintă acordul angajatului pentru serviciile de transport de la/la locul de muncă; 

c) itinerarul mijlocului de transport utilizat la transportarea angajaţilor/zilierilor de la/la locul de muncă, precum şi lista angajaţilor/zilierilor transportaţi per rută în luna respectivă; 

d) foile de parcurs aferente mijlocului de transport utilizat la transportarea angajaţilor/zilierilor; 

e) foile de pontaj (tabelele de evidenţă a timpului de muncă al angajaţilor)/extras din Registrul de evidenţă al zilierilor; 

f) documentele ce confirmă suportarea efectivă a cheltuielilor; 

2) în cazul în care angajatorul/beneficiarul de lucrări beneficiază de serviciile persoanelor terţe, inclusiv prin utilizarea transportului public, pentru transportarea angajaţilor/zilierilor săi: 

a) ordinul intern al angajatorului/beneficiarului de lucrări care stabileşte politica de transportare a angajaţilor/zilierilor; 

b) documentul ce reprezintă acordul angajatului pentru serviciile de transport de la/la locul de muncă; 

c) contractul de prestare a serviciilor, în cazul utilizării transportului public. În celelalte cazuri de utilizare a serviciilor persoanelor terţe, în afară de contract, se va prezenta şi itinerarul utilizat, precum şi distanţa ce urmează a fi parcursă de mijlocul de transport pentru fiecare rută; 

d) foile de pontaj (tabelele de evidenţă a timpului de muncă al angajaţilor)/extras din Registrul de evidenţă al zilierilor; 

e) factura fiscală. 

[Modificările operate în temeiul aprobării Hotărârii Guvernului nr.418 din 24.06.2020 în vigoare 10.07.2020]

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.