08
06 2021
387

29.1.6.2.26 Cum se reflectă în darea de seamă lunară (forma IPC) veniturile din câştigurile de la loterii şi/sau pariuri?

În conformitate cu prevederile art. 901 alin (33) din Codul fiscal, fiecare plătitor de cîştiguri urmează să reţină şi să verse la buget un impozit în mărime de 12% din cîştigurile de la jocurile de noroc, cu excepţia cîştigurilor de la loterii şi/sau pariuri sportive, în partea în care valoarea fiecărui cîştig nu depăşeşte 1% din scutirea personală stabilită la art.33 alin.(1) din Codul fiscal. 

Astfel, potrivit prevederilor Instrucțiunii privind modul de completare a Dării de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (forma IPC21), aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.94 din 30.07.2020, veniturile sub formă de cîştiguri de la loterii şi/sau pariuri urmează a fi reflectate la codul sursei de venit ,,NOR”. 

 Temei: Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 19 din 28 ianuarie 2020.

(Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Ordinului Ministerului Finanțelornr.94 din 30.07.2020).

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.