01
09 2020
1192

(29.2.4.17) Cum se va determina baza valorică a bunului imobil (apartament, casă de locuit) procurat de către persoana fizică care nu desfășoară activitatea de întreprinzător, în cazul înstrăinării lui după renovare, reparație, îmbunătățire?

Potrivit art. 39 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal, proprietatea privată (terenul) nefolosită în activitatea de întreprinzător, se consideră activ de capital. 

 

        În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) din Codul fiscal, bază valorică a activelor de capital procurate se confirmă documentar potrivit modului stabilit de Ministerul Finanțelor și constituie valoarea de procurare confirmată documentar. În cazul lipsei documentelor de confirmare a activelor de capital baza valorică va constitui zero. 

 

        Ținem să menționăm, că prevederile Codului fiscal nu stabilesc ajustarea bazei valorice a activelor de capital procurate urmare a efectuării investițiilor ulterioare sub diferite forme. 
       Astfel, în cazul finalizării construcției, renovării sau reparaţiei activului de capital procurat, bază valorică a acestuia nu urmează a fi majorată cu suma cheltuielilor înregistrate (investite). 
        Lista documentelor confirmative ce reprezintă temei pentru confirmarea bazei valorice a activului de capital procurat este stabilită în pct.1 din anexă la Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 40 din 6 februarie 2018. 

 

[Temei: Explicațiile Ministerului Finanțelor nr. 09/2-13/239 din 10 .08.2018]

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.