01
06 2022
154

29.3.1.3 Urmează oare să rețină impozitul pe venit la sursa de plată persoanele care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției, din veniturile de la darea în locațiune a imobilului de către persoanele fizice ce nu desfășoară activitate de întreprinzător?

Conform art.1 alin.(3) din Codul fiscal, noţiunile şi prevederile Codului fiscal se aplică în exclusivitate în limitele relaţiilor fiscale şi ale altor relaţii legate de acestea.

În conformitate cu art.5 pct.16) din Codul fiscal, noțiunea de activitate de întreprinzător, afacere (business) reprezintăorice activitate conform legislaţiei, cu excepţia muncii efectuate în baza contractului (acordului) de muncă, desfăşurată de către o persoană, avînd drept scop obţinerea venitului, sau, în urma desfăşurării căreia, indiferent de scopul activităţii, se obţine venit.

Potrivit art.90 alin.(1) lit.a) din Codul fiscal, impozitul pe venit la sursa de plată se reţine, de către orice persoană (contribuabil) care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător şi a persoanelor care desfăşoară activităţi independente conform cap. 102 şi activităţi în domeniul achiziţiilor de produse din fitotehnie şi/sau horticultură şi/sau de obiecte ale regnului vegetal conform cap. 103.

Reieşind din cele menţionate supra, menţionăm că, în scopuri fiscale, activitatea profesională în sectorul justiţiei constituie activitate de întreprinzător.

Astfel, persoanele care desfăşoară activitate profesională în sectorul justiţiei, reţin un impozit în mărime de 12% din veniturile obţinute de către persoanele fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, de la transmiterea în posesie şi/sau folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct, superficie) a proprietăţii imobiliare, potrivit art.901 alin. (3) din Codul fiscal.

Totodată, reieșind din prevederile art. 901 alin. (4) din Codul fiscal, reținerea impozitului pe venit menționată este finală, și beneficiarul nu va include venitul respectiv în componența venitului brut, precum şi în Declarația cu privire la impozitul pe venit.

  (Temei: Scrisoarea Ministerului Finanțelor nr.15/2-06/196 din 06.05.2022).

 

[Modificările operate în temeiul explicațiilor Ministerului Finanțelor nr.15/2-06/196 din 06.05.2022]

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.