Întrebări și răspunsuri

2. (29.4.1) Urmează de a retine impozitul pe venit la sursa de plată, în cazul în care rezidentul - persoana juridica beneficiază de servicii de transport rutier, prestate de un nerezident (România) pentru transportarea mărfurilor în România?

În conformitate cu prevederile pct. 1 art. 8 din Convenția între Guvernul Republicii Moldova si Guvernul României pentru evitarea dublei impuneri pe venit si pe proprietate si prevenirea evaziunii fiscale (în continuare - Convenție), profiturile întreprinderii unui Stat contractant, obținute din exploatarea în trafic internațional a navelor maritime, fluviale si aeriene, transporturilor feroviare si rutiere, vor fi impozabile numai în acel Stat. Astfel, pentru rezidentul Republicii Moldova, care beneficiază de servicii de transport internațional prestate de către un nerezident (rezident al României) nu apar careva obligații fiscale privind reținerea impozitul pe venit la sursa de plată. Totodată, comunicam, ca pentru a beneficia de facilitatea fiscala la impozitul pe venit în conformitate cu Convenția nominalizată, conform alin. (2) art. 793 din Codul Fiscal, nerezidentul are obligația de a prezenta plătitorului de venit, pînă la data achitării venitului, un certificat de rezidență eliberat de autoritatea competentă din statul său de rezidență. Certificatul de rezidență se prezintă în original pentru fiecare perioadă fiscală în care se achită venitul, indiferent de numărul, regularitatea plăților și de tipul venitului achitat. În cazul în care certificatul de rezidență nu a fost prezentat pentru perioada fiscală respectivă, se vor aplica prevederile legislației fiscale din Republica Moldova. Potrivit prevederilor art. 91 alin. (1) din Codul Fiscal, persoanele menționate la art. 90 rețin din veniturile nerezidentului specificate la art. 71, un impozit din suma plăților în folosul nerezidentului (fără dreptul trecerii în cont a acestora pentru nerezident) în mărimea cotei stabilite la acest articol.

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat

1856 vizualizări

Data publicării:

19 Noiembrie /2014 11:12

Domeniu:

Impozitul pe venit

Etichete:

venituri | evaziune fiscala | impozit pe venit

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon