Întrebări și răspunsuri

2. (29.4.21) În scopuri fiscale, în baza cărui document se atestă rezidența contribuabilului?

Atestarea statutului de rezident a persoanelor fizice și juridice a Republicii Moldova se efectuează în baza articolului ”Persoane vizate” al Convențiilor (Acordurilor) pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe proprietare (capital). Confirmarea rezidenței se realizează în baza certificatului de rezidență (forma 1-DTA-13), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.101 din 05.02.2013 cu privire la aprobarea formelor tipizate ce atestă rezidența şi impozitul pe venit achitat de către nerezidenți în Republica Moldova, care se eliberează și autentifică de către Inspectoratul Fiscal Principal de Stat prin aplicarea semnăturii şi a ștampilei. De asemenea, în cazuri speciale, în baza Ordinului IFPS nr.1170 din 01.08.2014 cu privire la atestarea rezidenței și a impozitului pe venit achitat de către nerezidenți în Republica Moldova, atestarea rezidenței persoanelor juridice și fizice, cetățeni ai Republicii Moldova, și a cetățenilor străini care în scopuri fiscale obțin statul de rezident (se află pe teritoriul țării mai mult de 183 de zile pe parcursul anului) în Republica Moldova se efectuează pe formularele - tip, emise de statele străine, conform Convențiilor (Acordurilor) pentru evitarea dublei impuneri. Atestarea rezidenței se efectuează pe formularele tipizate ale statelor străine prezentate în limba de stat sau limba rusă, prin aplicarea semnăturii și a ștampilei Inspectoratului Fiscal Principal de Stat. În cazul în care certificatul nu conține traducerea în limba de stat sau rusă, solicitantul urmează să asigure traducerea autentificată în limba de stat a acestuia și să o prezinte împreună cu originalul certificatului în limba străină. Organul fiscal va atesta rezidența pe certificatul original prezentat, în baza informației din copia autentificată notarial.

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat

1817 vizualizări

Data publicării:

08 Decembrie /2014 16:44

Domeniu:

Impozitul pe venit | Persoana fizică

Etichete:

rezident | impozit pe venit | persoana fizică

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon