02
06 2020
410

3. (41.7) Care este procedura de solicitare a subvenției?

Subvenția se solicită prin depunerea cererii de acordare a subvenției conform modelului prezentat în anexa nr.1 la Regulament. Cererea se depune la Direcția Generală de Administrare Fiscală conform razei de deservire sau la Direcția Generală Administrarea Contribuabililor Mari, în cazul contribuabililor deserviți în cadrul acesteia. Cererea poate depusă atît pe suport de hîrtie, cît și la adresa de e-mail a subdiviziunii corespunzătoare a SFS cu aplicare semnăturii electronice. Cererea de acordare a subvenției se depune nu mai tîrziu de ultima zi a lunii următoare celei în care a avut loc achitarea dobînzii, subvenționarea căreia se solicită.” Cererea prezentată cu întîrziere nu se examinează. Cererea urmează a fi depusă pentru fiecare lună în parte. Termenul de acordare a subvenției constituie 5 zile din data depunerii cererii. Însă, în cazul în care cererea prezentată este neconformă sau în aceasta sunt prezentate date eronate, ce fac imposibilă examinarea acesteia, solicitantul urmează a fi informat printr-o notificare, în termen de o zi de la data depunerii acesteia. Solicitantul este în drept să depună o cerere corectată/repetată cu condiția respectării termenului de depunere a acesteia, menționat mai sus. În cazul în care solicitantul nu este deacord cu Decizia emisă pe marginea examinării cererii, acesta o poate contesta în modul general stabilit.

0 comentarii

Autorul a interzis adăugarea comentariilor