22
03 2021
317

(30.1.10) Survine obligația calculării și achitării taxei pentru mărfurile, care în procesul utilizării cauzează poluarea mediului, în cazul în care agentul economic introduce mărfuri pe teritoriul republicii în regim vamal de admitere temporară?

Conform art.11 alin.(1) lit.b) din Legea nr.1540/1998, privind plata pentru poluarea mediului, subiecţi ai taxei reglementate de prezentul articol sînt persoanele juridice, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, şi persoanele fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător, sub orice formă stabilită de legislație, și care importă mărfuri indicate la alin.(2) ce cauzează poluarea mediului în procesul utilizării.

  Totodată, potrivit art.11 alin.(3) din Legea nr.1540/1998, privind plata pentru poluarea mediului, obligația privind taxa pentru mărfurile indicate la alin.(2) survine la data importului mărfurilor respective, la data livrării de către producător a mărfurilor de fabricație proprie sau la data procurării mărfurilor de la persoanele fizice și juridice de pe teritoriul Republicii Moldova care nu au relații fiscale cu sistemul bugetar al acesteia.

  În condițiile acțiunii prevederilor art.23 alin.(1) lit.e) din Codul Vamal, regimul vamal de admitere temporară reprezintă o categorie aparte de regim (regim vamal suspensiv) în raport cu regimul vamal import (regim vamal definitiv).

  Astfel, ținând cont de cele menționate mai sus, în cazul în care agentul economic întroduce mărfuri pe teritoriul republicii în regim vamal de admitere temporară, obligația calculării și achitării taxei pentru mărfurile, care în procesul utilizării cauzează poluarea mediului, nu survine pentru cantitatea cea de mărfuri care este scoasă în afara țării după închiderea regimului vamal de admitere temporară.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.