Întrebări și răspunsuri

32.1.11 Care este procedura de luare la evidență fiscală a persoanei fizice ce practică activitate profesională în sectorul justiției?

În conformitate cu art.163 alin.(5) din Codul fiscal, persoanelor fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător sau practică activitate profesională licenţiată ori autorizată, reglementată de legislaţia de specialitate, Serviciul Fiscal de Stat este în drept, la cererea contribuabilului, să atribuie cod fiscal diferit de codul fiscal personal, indicat în licenţă sau alt document care permite practicarea activităţii respective, sau la cererea aceluiași subiect, înregistrarea activității căruia poate fi efectuată în baza codului IDNP.
   În contextul celor relatate, este reglementată următoarea procedură de înregistrare a activității profesionale din sectorul justiției.
  La solicitarea persoanelor ce practică activitate profesională în sectorul justiției de a înregistra activitatea profesională în baza unui cod fiscal diferit de codul personal indicat în documentul ce permite practicarea activității profesionale, acestea vor depune cererea (Anexa nr.1A la Instrucțiune) la Serviciul Fiscal de Stat în a cărui rază îşi are adresa juridică, care se consideră şi locul desfăşurării activităţii, și copiile documentelor prevăzute la pct.15 din Instrucțiunea privind evidența contribuabililor, aprobată prin Ordinul SFS nr.352 din 28.09.2017) și vor atribui coduri fiscale generate din Sistemul Informațional al Serviciului Fiscal de Stat.
   
Ulterior, Serviciul Fiscal de Stat, în termen de 3 zile lucrătoare de la data depunerii cererii corespunzătoare, în ambele cazuri, eliberează contribuabilului Confirmare privind luarea în evidenţă fiscală (Anexa nr.1B la Instrucţiune).
 
[Modificările operate în temeiul aprobării Ordinului SFS nr. 352 din 28.09.2017 Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 429-433 art. 2234, în vigoare din 08.12.2017].

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

354 vizualizări

Data publicării:

13 Ianuarie /2022 07:43

Domeniu:

Persoana fizică

Etichete:

persoana fizică | sectorul justiției

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon