Întrebări și răspunsuri

32.1.36 Ce documente urmează a fi prezentate pentru înregistrarea reprezentanței permanente?

 În conformitate cu pct. 22 din Instrucțiunea privind evidența contribuabililor, aprobată prin Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr. 352 din 28.09.2017, persoanele juridice sau organizaţiile cu statut de persoană fizică nerezidente care dispun de obiecte impozabile pe teritoriul Republicii Moldova sau care au obligaţii fiscale în conformitate cu legislaţia fiscală, precum şi persoanele juridice nerezidente, la cererea de atribuire a codului fiscal vor anexa:

   a) extrasul din registrul comerţului naţional din ţara de origine ce confirmă că conform legislaţiei sale naţionale nerezidentul este persoană juridică;
   b) copia certificatului de înregistrare al persoanei juridice nerezidente în ţara de reşedinţă;
  c) copiile de pe documentele de identificare al nerezidentului (copia certificatului de atribuire a codului fiscal sau a altui document recunoscut ca atare);
  d) copiile contractelor perfectate de către notar privind obţinerea dreptului de proprietate asupra bunului imobil;
  e) copia documentului ce confirmă statutul legal al reprezentanţei permanente eliberat de către persoana juridică nerezidentă;
  f) copia actului de identitate al persoanei împuternicite de către nerezident de a reprezenta interesele acestuia în activitatea desfăşurată pe teritoriul Republicii Moldova;
 g) copia documentului (procura sau alt document confirmativ) prin care persoana este împuternicită să reprezinte interesele nerezidentului în Republica Moldova.
  Documentele enumerate la lit.a), b) şi c) se prezintă autentificate notarial şi legalizate de oficiile consulare ale Republicii Moldova acreditate în ţara de origine a nerezidentului, fiind traduse în limba de stat.
 
În certificatul de atribuire a codului fiscal (anexa nr.4 la Instrucţiune), eliberat persoanei juridice nerezidente, la rubrica "Contribuabilul" se indică denumirea acestuia din ţara sa de reşedinţă, iar la rubrica "S-a atribuit codul fiscal" se indică codul fiscal, conform codului de identificare din ţara sa de reşedinţă.
 
[Modificările operate în temeiul aprobării Ordinului SFS nr. 352 din 28.09.2017 Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 429-433 art. 2234, în vigoare din 08.12.2017].

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

698 vizualizări

Data publicării:

13 Ianuarie /2022 07:48

Domeniu:

Noutăți fiscale

Etichete:

reprezentanta permanenta | nerezident

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon