28
01 2014
1829

3. (29.3.8) Urmează să se reţină ca parte a impozitului, o sumă în mărime de 7% conform prevederile art. 90 din Codul fiscal din plăţile efectuate în folosul notarului public?

Răspunsul dat este elaborat în conformitate cu explicaţiile oferite de Ministerul Finanţelor prin circulara nr. 14/3-13/384 din 16.12.2013. Conform prevederilor pct. (6) art. 2 din Lege cu privire la notariat nr. 1453-XV din 08.11.2002, activitatea notarială nu este activitate de întreprinzător şi nu poate fi raportată la o astfel de activitate, nu se realizează pe bază de întreprindere şi nu se află sub incidenţa actelor legislative şi altor acte normative ce reglementează activitatea de întreprinzător. În conformitate cu prevederile Codului fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997 regimul fiscal privind impozitarea notarilor publici este reglementat de prevederile Capitolului 101 al titlului II din Codului fiscal. Astfel, agentul economic nu va reţine la sursa de plată impozitul pe venit din plăţile îndreptate în favoarea notarului public, prevăzut la art.90 din Codul fiscal.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.