02
06 2020
562

4. (41.6) Care este suma maximă a subvenției pentru dobînzile bancare?

Se supune subvenționării, în condițiile stabilite de Regulamentul privind modul de subvenționare a dobînzilor la creditele bancare contractate în perioada 1 mai 2020 – 31 decembrie 2020, dobînda lunară achitată aferentă creditelor contractate. Totodată, suma maximă a subvenției este limitată de următoarele condiții: 1.Valoarea maximală a creditelor, pentru care se solicită subvenționarea, nu va depăși valoarea cumulativă a plăților salariale aferente lunilor decembrie 2019 – februarie 2020; 2.Mărimea maximală a ratei dobînzii, în scopul aprecierii sumei subvenției, va constitui 8,76% pentru creditele acordate în lei și 4,40% pentru creditele acordate în valută străină. În cazul în care unul sau ambele din indicatorii menționați sunt depășiți suma efectivă a subvenționării se va aprecia în baza uneia din formulele corespunzătoare prezentate la pct.20 al Regulamentului.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.