19
08 2021
200

41.17 Pentru care perioadă fiscală urmează a fi declarate mărfurile ce constituie obiecte ale impunerii cu contribuția obligatorie în Fondul viei și vinului, reflectate în factura fiscală, în cazul în care data livrării și data eliberării acesteia sînt în diferite perioade fiscale?

Potrivit art. 323 alin. (6) din Legea viei și vinului nr. 57/2006, obligativitatea de plată a contribuţiei se răsfrânge asupra tuturor subiecţilor contribuitori la Fond rezidenţi în Republica Moldova şi intervine la data eliberării facturii fiscale, a bonului de plată fiscal sau la data depunerii declarației de export.


     Totodată, potrivit art. 11 alin. (1) din Legea contabilităţii şi raportării financiare nr. 287/2017, faptele economice se contabilizează în temeiul documentelor primare.


     De asemenea, alin. (3) din articolul menționat, stipulează că documentele primare se întocmesc în timpul efectuării (producerii) faptelor economice, iar dacă acest lucru este imposibil – nemijlocit după efectuarea (producerea) faptelor respective.


     Astfel, livrarea de mărfuri ce constituie obiect al impunerii cu contribuția obligatorie în Fondul viei și vinului, urmează a fi documentată prin factura fiscală în timpul efectuării livrării sau nemijlocit după efectuarea acesteia.


     În cazul eliberării facturii fiscale, pentru mărfurile ce constituie obiecte ale impunerii cu contribuția obligatorie, în perioadă fiscală ulterioară perioadei fiscale în care a avut loc livrarea, declararea acestora, se va efectua în perioada fiscală în care a fost emisă factura fiscală.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.