19
08 2021
82

41.18 Pentru care perioadă fiscală apare obligația de declarare a mărfurilor ce constituie obiecte ale contribuțiilor obligatorii în Fondul Viei și Vinului, reflectate în factura fiscală care a fost anulată, cu întocmirea și eliberarea altei facturi fiscale, în care data livrări se referă la perioada fiscală anterioară datei eliberării acesteia?

 Potrivit art. 323 alin. (6) din Legea viei și vinului nr. 57/2006, obligativitatea de plată a contribuţiei se răsfrânge asupra tuturor subiecţilor contribuitori la Fond rezidenţi în Republica Moldova şi intervine la data eliberării facturii fiscale, a bonului de plată fiscal sau la data depunerii declaraţiei de export.


    Instrucțiunea privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special "Factura fiscală", aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.118/2017, reglementează modul de completare a formularului tipizat de document primar cu regim special "Factura fiscală".


    Potrivit pct. 10 din Instrucțiunea privind evidenţa, eliberarea, păstrarea şi utilizarea formularelor tipizate de documente primare cu regim special, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 246/1998, pe formularele cu regim special, completate cu greşeli, radieri, corectări nestipulate şi cu alte înregistrări nepermise se efectuează înscrierea "deteriorat".


    Respectiv, în cazul anulării facturii fiscale completată cu greşeli, radieri, corectări nestipulate şi cu alte înregistrări nepermise, cu emiterea ulterioară a altei facturi fiscale, în care data eliberării corespunde perioadei fiscale ulterioare datei livrării, declararea mărfurilor ce constituie obiecte ale contribuțiilor obligatorii, se va efectua în perioada fiscală în care a fost emisă factura fiscală ulterioară.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.