19
08 2021
148

41.8 Când intervine obligația calculării și achitării contribuțiilor obligatorii în Fondul Viei și Vinului?

Potrivit art. 323 alin. (6) și (7) din Legea viei și vinului nr. 57/2006, obligativitatea de plată a contribuţiei se răsfrânge asupra tuturor subiecţilor contribuitori la Fond rezidenţi în Republica Moldova şi intervine la data eliberării facturii fiscale, a bonului de plată fiscal sau la data depunerii declaraţiei de export.


     Subiecţii contribuitori la Fond calculează de sine stătător sumele contribuţiilor datorate şi prezintă la Serviciul Fiscal de Stat darea de seamă privind calculul contribuţiilor conform unui formular tipizat, aprobat de Serviciul Fiscal de Stat. Declararea şi achitarea contribuţiilor obligatorii se efectuează până în data de 25 a lunii următoare trimestrului de raportare.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.