01
08 2014
1713

6. (29.2.3.28) Urmează oare agentul economic, care o acordat scutirea pentru persoana întreținută, conform prevederilor art. 35 din Codul fiscal, să solicite de la angajat confirmarea repetată a acesteia, odată cu efectuarea modificărilor la articolul menționat ?

Odată cu aprobarea Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 64 din 11.04.2014 (Monitorul Oficial nr.110-114/286 din 09.05.2014), au fost efectuate modificări la art. 35 alin. (2) din Codul fiscal. În scopul determinării corecte a mărimii şi categoriei scutirii, care urmează a fi acordată angajatului, agentul economic urmează să informeze toți angajații care, începînd cu perioada fiscală 2014, au solicitat acordarea scutirii pentru persoana întreținută despre modificările menționate. Aceștia, la rîndul său, urmează să confirme că persoanele întreținute pentru care se solicită scutirea întrunesc cumulativ toate cerințele prevăzute de art. 35 alin. (2) din Codul fiscal, prezentînd documentele justificative corespunzătoare. În cazul în care, odată cu întrarea în vigoare a modificărilor la art. 35 alin. (2) din Codul fiscal, angajatul va pierde dreptul la scutire pentru persoanele întreținute, aceasta este obligat să prezinte patronului o nouă cerere, care va conține informația actualizată vizavi de scutirile la care acesta are dreptul.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.