Întrebări și răspunsuri

6. (29.2.3.35) În contextul în care, prin Hotărîrea Guvernului nr 697 din 22 august 2014, a fost schimbat formularul Cererii angajatului privind acordarea scutirilor la impozitul pe venit, apare obligaţia ca angajaţii întreprinderii să depună o nouă cerere începînd cu 1 septembrie 2014, data intrării în vigoare a Hotărîrii nominalizate?

În conformitate cu pct. 17 din Regulamentul cu privire la reţinerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajatului, precum şi din plățile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate şi/sau efectuarea de lucrări, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 697 din 22 august 2014, în scopul determinării mărimii şi categoriei scutirii care urmează a fi acordată angajatului, ultimul, nu mai tîrziu de data stabilită pentru începerea lucrului în calitate de angajat, trebuie să prezinte patronului cererea privind acordarea scutirilor la impozitul pe venit reţinut din salariu la care are dreptul (în continuare – cerere), anexînd la ea documentele certificatoare a acestui drept. Modelul cererii e prezentat în anexa nr. 6 la Regulament menţionat. Dacă pe parcursul anului fiscal se schimbă suma scutirilor la care are dreptul angajatul sau intervin anumite modificări în datele generale privind angajatul (modificarea numelui, a codului fiscal, a domiciliului etc.), acesta este obligat să prezinte patronului, în termen de 10 zile de la data efectuării schimbării, o nouă cerere semnată de el, anexînd documentele justificative corespunzătoare. Noua cerere se prezintă pe parcursul anului fiscal în cazurile în care angajatul:
  1. obţine dreptul la scutiri sau a decis să beneficieze de scutirile la care are dreptul, însă de care nu a beneficiat pînă la prezentarea cererii noi;
  2. pierde dreptul sau renunţă benevol la scutirea pentru soţ (soţie) ori la scutirile pentru persoanele întreţinute;
  3. obţine sau pierde dreptul la scutirea personală majoră prevăzută la art.33 alin.(2) din Codul fiscal;
  4. îşi schimbă numele şi/sau codul fiscal.
Astfel, dat fiind faptul că Regulamentul stabileşte expres cazurile cînd apare necesitatea de depunere a noii Cereri de către angajat privind acordarea scutirilor la impozitul pe venit, faptul că s-a modificat forma acesteia nu obligă angajaţii să modifice cererile existente.

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat

2179 vizualizări

Data publicării:

06 Decembrie /2014 14:19

Domeniu:

Impozitul pe venit | Persoana fizică

Etichete:

impozit pe venit | persoane fizice | angajat

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon